Nyheter

Håll dig uppdaterad om våra senaste nyheter och event.

Press

2019.10.01 – Svenska teknikbolaget Waystream introducerar en ny serie lågenergi-SFP för nätverksutrustning i upp till 10Gbit/s hastighet. De nya SFP-modulerna ger företag och operatörer ett snabbt och enkelt sätt att minska sina klimatutsläpp. Minskad elförbrukning innebär lägre utsläpp av växthusgaser. Dessutom kan man spara pengar på elförbrukningen i sina nätverk. Minskad elförbrukning innebär också minskad värmeutveckling vilket kan ge en dubbel besparing om aktiv kylning av utrustning används.

Press

2019.09.19 – Den 30 augusti 2019 publicerade Waystream Holding AB (publ) (“Waystream” eller “Bolaget”) informationsmemorandum med anledning av Bolagets nyemission av aktier med företräde för Bolagets aktieägare (”Emissionen”). Teckningstiden för deltagande i nyemissionen avslutades den 17 september 2019. Det slutliga resultatet visar att nyemissionen tecknades till 48,48 procent.

Press

2019.08.30 – Som tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande den 20 augusti 2019 genomför Waystream Holding AB (publ) (”Waystream” eller ”Bolaget”) en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.

Press

2019.08.22 – Andra kvartalet (1 april – 30 juni) Nettoomsättningen minskade med 12% jämfört med samma period föregående år, 14 502 (16 490) tkr Rörelseresultat uppgick till 2 054 tkr för perioden jämfört med -3 374 tkr för samma period föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 1 457 (-2 751) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -533 (419) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,2 (-0,4) kr Första sex månaderna (1 januari – 30 juni) Nettoomsättningen minskade med 24% jämfört med samma period föregående år, 29 314 (38 422) tkr Rörelseresultat uppgick till 3 203 tkr för perioden jämfört med -3 634 tkr för samma period föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 2 220 (-2 965) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 729 (4 486) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,3 (-0,4) kr

Press

2019.08.20 – Styrelsen för Waystream Holding AB (publ) (”Waystream” eller ”Bolaget”) har den 20 augusti 2019 beslutat att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2019, genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. För det fall företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att ge ut högst 2 042 586 nya aktier och tillföras cirka 6 400 000 SEK före avdrag för emissionskostnader.

Press

2019.07.12 – Den tyska nätoperatören Stadtwerke Barmstedt har valt Waystreams MS4326 access-switch för ett nytt projekt i kommunen Barmstedt. Det här är den första installationen av Waystreams lösning i tyska delstaten Schleswig-Holstein där en snabb utbyggnad av fiber till hemmen pågår.

Press

2019.06.03 – Det svenska teknikbolaget Waystream lanserar en serie access-switchar särskilt framtagna för stadsnät där de används för att koppla in kundernas fiberanslutningar. De nya switcharna möjliggör bredbandshastighet på upp till 10Gbit/s per användare vilket är mellan tio och hundra gånger snabbare än de tjänster som erbjuds idag. Det innebär snabbare Internet, högre upplösning på teven och mer responsiva tjänster för hushållen och dess användare. Först ut att testa de nya switcharna är Affärsverken i Karlskrona som driver flera stadsnät i Blekinge.

Press

2019.04.29 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2019 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2019.04.29 – Waystream meddelar härmed att årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.waystream.com. 

Press

2019.04.24 – Första kvartalet (1 januari – 31 mars)• Nettoomsättningen minskade med 33 % jämfört med samma period föregående år, 14 812 (21 932) tkr• Rörelseresultat uppgick till 1 149 tkr för perioden jämfört med -260 tkr för samma period föregående år.• Resultat efter skatt uppgick till 763 (-214) tkr• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 262 (4 067) tkr• Resultatet per aktie uppgick till 0,1 (0,0) kr

Press

2019.04.08 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2019 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2019.02.22 – Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 20 maj 2019.

Press

2019.01.31 – Den norska operatören Homenet som levererar fiberbaserat bredband till 60,000 privatkunder i Norge fortsätter sin utbyggnad med Waystream’s ASR6000 switchar. Homenet har beställt ytterligare 6000 portar accessutrustning från Waystream som ska levereras under första och andra kvartalet 2019.

Press

2019.01.15 – Waystream, som utvecklar och säljer fiberbaserad bredbandsutrustning, har via sin partner i Danmark fått ytterligare en order från Energi Fyn Bredbånd. Orderns värde uppgår till cirka 2 MSEK. 

Press

2019.01.15 – Waystream AB skriver ned det bokförda värdet av bolagets immateriella anläggningstillgångar avseende produktutveckling med 21 MSEK.  

Press

2018.08.30 – Waystream fortsätter att expandera internationelt genom att teckna ett strategiskt partneravtal med braun teleCom GmbH

Press

2018.08.23 – Andra kvartalet kan utåt sett se lite stillsamt ut men i kulisserna har vi arbetat på i oförminskad takt. Vi har fortsatt att trimma in organisationen där ett fokusområde har varit nya arbetsprocesser för produktutvecklingen. Vi har också fortsatt vårt arbete med att implementera den nya internationella strategin som innebär att vi ökat våra insatser på de marknader med störst potential och dragit ner på insatserna på andra, mindre expansiva, marknader.

Press

2018.05.07 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 28 maj 2018 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2018.05.07 – Waystream meddelar härmed att årsredovisningen för 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.waystream.com.

Press

2018.04.26 – Under årets första kvartal har vi som första leverantör av accessutrustning till bredbandsnät lanserat produkter som möter svensk kemikalielagstiftning. Vi har genomfört vår första affär i Italien och erhållit såväl nya kunder som fortsatt förtroende hos strategiskt viktiga stadsnät i Sverige och Norden.

Press

2018.04.18 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 28 maj 2018 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2018.03.27 – Stadtwerke Bruneck, med potential om 15 000 anslutningar, har valt Waystreams MS4000 L2 Gigabit accesswitchar för att säkra upp hastighet och pålitlighet i expansionen av sitt Fiber To The Home- (FTTH) nätverk. Ordern gjordes via Waystreams partner Optisis.

Press

2018.03.21 – Waystream meddelar idag en viktig uppgradering av sin portfölj med access-switchar för bredbandsnät. En ny version av gigabit-switcharna i ASR6000 och MS4000 serien lanseras där den viktigaste förändringen är att produkterna omarbetats för att möta kraven i den svenska lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik från 2017. Waystream är den första leverantören av utrustning för bredbandsnät som tillhandahåller produkter som uppfyller lagens intention att minska förekomsten av hälsoskadliga kemikalier i elektronik. De första leveranserna till kund väntas ske under maj.

Press

2018.03.16 – Lunet tillhandahåller bredband via fiber till invånarna i Luleå. I dagsläget når man 8 av 10 invånare och dessa kommer med uppgraderingen få ännu snabbare internetanslutningar, något som är nödvändigt i takt med att samhället digitaliseras allt mer.

Press

2018.01.25 – TRAMAN fortsätter sin fiberutbyggnad med accessutrustning från Waystream

Press

2018.01.24 – Johan Sandell har utsetts till ny CTO i Waystream AB. Johan tar med sig långtgående erfarenhet från bland annat GfK, Ericsson, Xelerated och Transmode där han arbetat med produktutveckling och innovation i ledande positioner.

Press

2018.01.23 – Utrustningen kommer att användas som Broadband Network Gateway (BNG) för upp till 24 000 nya bredbandsanvändare i HeLi NETs nätverk

Press

2017.12.14 – Waystream förlänger sitt åtagande hos MittNät med en ny ramorder för 2018–2019, värd 3,8 MSEK. Affären har gått via Waystreams partner NetNordic Solutions AB och omfattar den nya 10GE aggregerings-switchen LS2300 samt access-switchen MS4000.

Press

2017.11.17 – Det är med optimism jag konstatera att Waystreams tillväxt under året varit stark. I mitt första VD-brev vill jag poängtera vikten av en organisation som är snabbfotad inför omvärldens förändringar och vilar på en robust strategi. Den starka tillväxten tyder på att vi har ett attraktivt erbjudande som möter marknadens behov och efterfrågan. Detta ger mig som VD möjlighet att fokusera på att arbeta fram en strategi som täcker såväl internationell expansion som produktportfölj.

Press

2017.10.30 – Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 28 maj, 2018.

Press

2017.10.23 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, och Bolagets partner i Danmark, Conscia A/S, har fått ytterligare en order från danska Energi Fyn Bredbånd. Den nya orderns värde uppgår till 1,7 MSEK och avser accessutrustning för utbyggnad av nya nät.

Press

2017.10.11 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har återigen via sin norska partner NetNordic Solutions A/S tagit hem en order från HomeNet. Ordern, som är värd 2 miljoner kronor, levereras under september och oktober.

Press

2017.10.09 – Waystream har via sin partner Conscia A/S i Danmark fått två nya order avseende avancerad accessutrustning från Fibia A/S. Det totala ordervärdet för affären är 3,4 miljoner kronor.

Press

2017.10.04 – Det svenska bolaget Waystream, som utvecklar avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har ingått ett partnerskap med Teliaägda Cygate. Partnerskapet gör att Waystream stärker sin position på den svenska marknaden där Cygate är en viktig aktör gentemot bredbands- och stadsnätskunder.

Press

2017.10.02 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, lanserar idag en helt ny typ av strömsnåla SFP-moduler (mediekonverterare) för fiberbaserade bredbandsnät och andra typer av nätverk.

Press

2017.09.07 – Waystream har via sin partner Netnordic fått en stor order från Lunet för att slutföra sin uppgradering av stadsnätet till gigabit-hastighet.

Press

2017.08.31 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har undertecknat ett strategiskt partnerskapsavtal med Anedis GmbH, en tysk distributör och systemintegratör. Avtalet innebär att Anedis utökar och stärker sitt erbjudande av nätverks- och mätteknikprodukter med Waystreams aktiva nätverksteknik.

Press

2017.08.23 – Kista den 23 augusti 2017

Press

2017.07.12 – Nu är vi snart mitt i sommaren och jag och övriga teamet kan titta tillbaka på ett intensivt halvår. Ni som läst våra pressmeddelanden har sett att vi har gjort många bra affärer. Ni har också sett att vi gjorde vårt bästa första kvartal någonsin tidigare i år. Våra framgångar är förstås resultatet av hårt arbete. Vår försäljningsorganisation, som förstärkts under våren, har arbetat fokuserat med att bearbeta såväl befintliga som potentiella kunder i framför allt Sverige, Norge och Danmark.  

Press

2017.06.14 – Styrelsen för Waystream har utsett Mats Öberg till ny VD för Waystream. Mats Öberg ersätter Johnny Hedlund som tidigare i år meddelade att han lämnar sin operativa roll i bolaget.

Press

2017.06.13 – Det har utan tvekan varit en hektiskt vår. Vi har gjort många fina affärer och vi känner att det finns ett stort intresse för våra produkter och lösningar. Förutom att vi ytterligare har stärkt vår position på vår hemmamarknad kunde vi i januari glädjande nog lägga till Indien som ett land där våra produkter numera möjliggör snabbt bredband för kunderna till vår kund.

Press

2017.05.29 – Kommuniké från årsstämman den 29 maj 2017 i Waystream Holding AB

Press

2017.05.29 – Waystream lanserar idag en ny serie switchar för fiberbaserade bredbandsnät. Den nya switchen LS2300 är avsedd för operatörer som vill ansluta utrustning i accessnätet med 10Gbit/s för att möta de ökade bandbreddsbehoven.

Press

2017.05.23 – Lunet tillhandahåller bredband via fiber till invånarna i Luleå. I dagsläget når man 8 av 10 invånare och dessa kommer med uppgraderingen få ännu snabbare internetanslutningar, något som är nödvändigt i takt med att samhället digitaliseras allt mer.

Press

2017.05.19 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har gått med i den tyska inköpsorganisationen BREKO Einkaufsgemeinschaft. BREKO representerar majoriteten av de fasta bredbandsleverantörerna på den tyska marknaden och varje år görs det investeringar i nätverksutrustning till ett värde av närmare 2 miljarder euro via inköpsorganisationen.

Press

2017.05.08 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har blivit invalda i Market Intelligence Committee i FTTH Council Europe. Waystream kommer att representeras av Joana Castelar som är marknadschef på Waystream.

Press

2017.05.08 – Waystream meddelar härmed att årsredovisningen för 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.waystream.com.

Press

2017.04.24 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner Netnordic Solution AS i Norge fått en ny order gällande accessutrustning från bredbandsleverantören Homenet värd 1 miljon kronor. 

Press

2017.04.20 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 29 maj 2017 kl. 12.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2017.04.06 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner Conscia A/S i Danmark fått en ny order avseende accessutrustning. Det totala ordervärdet för affären är 4 miljoner kronor.

Press

2017.03.31 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sina partner NetNordic Solutions AB i Sverige och Conscia A/S i Danmark fått order till ett värde av 3 MSEK.

Press

2017.03.07 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner NetNordic Solutions AS fått en ramorder värd 3 MSEK från Varanger Kraft, Tinn Energi, Alta Kraftlag samt Austevoll Kraftlag.

Press

2017.02.17 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har tagit hem två nya ordrar avseende accessutrustning.Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 3,8 miljoner kronor och utrustningen kommer att levereras till kunder i Danmark och Sverige.  

Press

2017.01.31 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har fått sin första order på den indiska marknaden via sin nya partner Genexis India. Slutkunden, PMPL, är en del av Digicablecomm och är aktiv i Kolkata.

Press

2017.01.27 – Hej, Vi avslutade förra året starkt! Under december kunde vi meddela att vi tagit hem ett flertal stora affärer här i Sverige. Via vår partner NetNordic fick vi till exempel i december in tre affärer till ett sammanlagt värde av 8-10 miljoner. Vi ser att våra kunder både köper våra produkter för att bygga nya nät, men det finns också ett stort intresse, och behov, av att uppgradera till gigabit-hastighet i befintliga nät.

Press

2017.01.23 – Efter elva år, varav de senaste fem åren som VD för Waystream (WAYS), har Johnny Hedlund meddelat styrelsen att han lämnar VD-posten och bolaget. Johnny Hedlund kommer att fortsätta som VD under sin uppsägningstid och bistå Waystream i rekryteringsprocessen av en ersättare.

Press

2017.01.16 – Den indiska operatören tillhandahåller Internet-tjänster till ca 40 000 slutanvändare (en mix av hushåll och företag) i en stad i östra Indien. Operatören har ett leverantörsförhållande till hundratals lokala kabeloperatörer (LCO). Dessa små kabeloperatörer är privatägda företag, ofta familjeföretag, som äger kabel-TV- och Internetinfrastrukturen i en byggnad eller ett kvarter. LCOn tillhandahåller alltså det lokala fysiska nätverket (inklusive aktiv utrustning) som kopplar in slutanvändarna medan Operatören levererar tjänsten till den enskilde slutanvändaren.

Press

2016.12.22 – - SavMAN, Öresundskraft, Pite Energi och Borås Elnät bygger ut och uppgraderar 

Press

2016.12.21 – Waystream AB, listat på Nasdaq First North, har tecknat avtal med FNCA Sweden AB om tjänsten som Certified Adviser. FNCA Sweden AB kommer att vara bolagets Certified Adviser från och med den 1 januari 2017.

Press

2016.12.09 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner NetNordic AB i Sverige fått tre nya ordrar för accessutrustning. Det totala ordervärdet för dessa tre ordrar beräknas ligga mellan åtta och tio miljoner kronor.

Press

2016.11.18 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner NetNordic fått en ny affär  från MittNät. Merparten av produkterna kommer att levereras under november 2016 och totalt uppgår värdet på ordern till 1,9 MSEK.

Press

2016.11.18 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, stöper om sin säljorganisation. I och med omorganisationen kommer alla säljare att rapportera direkt till VD Johnny Hedlund. Omorganisationen är en följd av att bolaget reviderar sin tillväxtprognos för året. 

Press

2016.11.16 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har tillsammans med sin partner Conscia A/S i Danmark fått två nya ordrar till ett sammanlagt värde av 3,3 miljoner kronor.

Press

2016.11.07 – Detta år hade Waystream ett partnerskap och sponsoravtal med Broadband World Forum mässan i London den 18 till 20 oktober 2016.

Press

2016.10.13 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur såsom switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner Netnordic AB börjat leverera accessutrustning till ett stort fiberbredbandsprojekt i Ronneby. Det totala värdet på utrustningen, som kommer levereras fram till och med 2018, är över 8 MSEK.

Press

2016.10.11 – Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 29 maj, 2017.

Press

2016.10.11 – Även om sommaren har dröjt sig kvar så är det tydligt att semestrarna är över och det är ett högt tryck på flera fronter här på Waystream. Vi ser ett fortsatt stort intresse för våra produkter både här i Sverige och utomlands och vi har under månaden jobbat med flera intressanta potentiella installationer.

Press

2016.09.30 – Även om sommaren har dröjt sig kvar så är det tydligt att semestrarna är över och det är ett högt tryck på flera fronter här på Waystream. Vi ser ett fortsatt stort intresse för våra produkter både här i Sverige och utomlands och vi har under månaden jobbat med flera intressanta potentiella installationer.

Press

2016.09.21 – Waystream, who develops and sells advanced digital infrastructure such as switches and routers for fiber-based broadband networks, continues to expand internationally and has hired Ulrich Hammerschmidt as Country Manager for the DACH region (Germany, Austria and Switzerland).

Press

2016.09.21 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur såsom switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, fortsätter att expandera internationellt och har anställt Ulrich Hammerschmidt som landschef för DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz).

Press

2016.09.19 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur såsom switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner NetNordic fått tre nya ordrar. Kunderna är Öresundskraft, MittNät och Savman. Det totala värdet för de tre ordrarna är 2,6 MSEK och avser accessutrustning för utbyggnad av fiberbredbandsnät i respektive kommun.

Press

2016.09.13 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har tillsammans med sin partner Conscia A/S i Danmark fått en ny order från danska Energi Fyn Bredbånd. Den nya orderns värde uppgår till cirka 1 MSEK och avser accessutrustning för utbyggnad av nya nät.

Press

2016.09.02 – I pressmeddelandet ”Waystream får första ordern i Malaysia” som skickades ut tidigare idag framkom det inte att det är ordern är av mindre ekonomiskt värde. Nedan återfinns det reviderade pressmeddelandet.

Press

2016.09.02 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och avancerade routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner Metroverse fått en första order på den malaysiska marknaden. Tillsammans, ska Waystream och MetroVerse bygga fiberanslutningar för ISP:en Fiber@Home.

Press

2016.08.22 – Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, har fått utökat förtroende av sin kund Affärsverken i Karlskrona. Den nya affären är ett led i att harmonisera Affärsverkens nuvarande hårdvaruplattform, vilket kommer bidra till ett effektivare kapacitetsutnyttjande i de befintliga näten samtidigt som Affärsverket gör sitt nät mer framtidssäkert.

Press

2016.08.19 – Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. Idag är Waystream en framgångsrik leverantör inom Skandinavien, med fokus på att expandera inom den snabbt växande marknaden för fibernätverk i Europa.

Press

2016.08.18 – Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, fördjupar sitt befintliga samarbete med Fiber@Home, en av de större ISP:erna (internet service provider) i Malaysia. Det fördjupade samarbetet innebär att Fiber@Home gör en storsatsning på Waystreams produkter genom att inkorporera lösningarna tydligare i sin marknadsföring och försäljning.  

Press

2016.08.15 – Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, fortsätter växa och har rekryterat Naga Somisetty som ny Senior System Engineer. Naga Somisetty börjar på Waystream den 1 augusti och kommer fokusera på kravhantering. 

Press

2016.06.29 – Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, har ingått ett partner- och sponsorskap med Broadband World Forum som går av stapeln i London i oktober. Partnerskapet innebär att Waystream säkerställer att alla besökare får tillgång till snabbt och pålitligt internet under konferensen. 

Press

2016.06.22 – Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner Netnordic AS i Norge fått en uppföljningsorder gällande accessutrustning från bredbandsleverantören Homenet.

Press

2016.06.14 – Sommaren står för dörren och vi på Waystream arbetar febrilt med att hinna klart och stänga olika processer i relation till våra kunder och partners. Sommarmånaderna är lite lugnare eftersom våra kunder, åtminstone i Sverige och övriga Norden, loggar ut och går på semester. Förutom lite välförtjänt semester för Waystreams medarbetare så innebär det också att vi kan summera och fundera över första halvåret och hur vi kan accelerera ännu mer under hösten.

Press

2016.06.07 – Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, är den andra leverantören i världen vars accessutrustning för fiberbaserade bredbandsnät är certifierade enligt den senaste SKA-standarden för säker kundanslutning, från Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF).

Press

2016.05.25 – Under förra veckan rådde ett totalt kaos i den svenska infrastrukturen, när stora delar av viktiga samhällsfunktioner slogs ut. Samtidigt som luftrummet var avstängt havererade SJ:s bokningssystem så att det inte gick att boka tåg, vare sig på internet, via telefon eller fysiskt. Därutöver slogs det larm om att flertalet kommunikationsmaster saboterats eller slutat fungera, vilket resulterade i att bland annat P4, som sänder samhällets viktiga meddelanden till allmänheten vid krissituationer, inte fungerade. I en av de trasiga masterna fanns också en Rakelsändare, som ingår i det kommunikationssystem som polis och räddningstjänst kommunicerar genom. Flera andra samhällsfunktioner hyr in sig på den här typen av radio- och TV-master.

Press

2016.05.18 – Fiber Access NP Intressenter AB, som är den största aktieägaren i Waystream Holding AB och som ägs av vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Waystream samt externa investerare, har skiftat ut aktierna i Waystream Holding AB.

Press

2016.05.04 – Waystream meddelar härmed att årsredovisningen för 2015 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.waystream.com.

Press

2016.05.04 – Waystream meddelar härmed att årsredovisningen för 2015 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.waystream.com.

Press

2016.05.04 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjudes härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 kl 16.30, Kista Science Tower

Press

2016.04.27 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjudes härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 kl 16.30, Kista Science Tower

Press

2016.04.25 – Intresset för bredband via fiber ökar bland konsumenterna. Enligt PTS Bredbandskartläggning 2015 ökade andelen svenska hushåll som har tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s i hastighet från 57,48 procent till 68,65 procent jämfört med 2014. Nu ser Waystream att deras kunder planerar att öka fiberutbyggnadstakten.

Press

2016.03.31

Press

2016.03.16 – Årets viktigaste mötespunkt för alla som arbetar med bredband via fiber i Sverige går av stapeln i Tylösand, Halmstad den 15-17 mars och Waystream finns förstås på plats!

Press

2016.02.22 – Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 26 maj, 2016.

Press

2016.02.10 – Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, fortsätter att expandera och har rekryterat två nya medarbetare. Den 22 februari kommer Peter Hagberg att börja som affärsutvecklare och försäljningschef med ansvar för alla marknader utanför Norden, medan Joana Castelar tillträder jobbet som marknadsföringsspecialist idag. Båda kommer att ingå i ledningsgruppen.

Press

2015.12.22 – Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner Netnordic AB i Sverige fått ett flertal uppföljningsordrar gällande accessutrustning. Det totala ordervärdet för dessa beräknas till cirka 6,6 MSEK. 

Press

2015.12.14 – EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Press

2015.12.08 – Waystream, som utvecklar och säljer fiberbaserad bredbandsutrustning, har via sin partner Conscia A/S i Danmark fått ytterligare en order från Fibia Danmark. Fibia Danmark är Danmarks största fibersammanslutning och organisationen har totalt dragit fiber som kan nå över 200 000 hushåll och företag. Uppföljningsorderns värde uppgår till cirka 1 MSEK.

Press

2015.12.02 – Waystream, som utvecklar och säljer fiberbaserad bredbandsutrustning, har via sin partner Conscia A/S i Danmark fått ytterligare en order från Energi Fyn Bredbånd. Uppföljningsorderns värde uppgår till cirka 1 MSEK.

Press

2015.11.25 – Waystream AB, som utvecklar och säljer fiberbaserad bredbandsutrustning, och Vemi har tecknat ett distributionsavtal. Inom ramen för avtalet kommer Vemi fungera som värdeskapande distributör (VAD) i Polen och vissa delar av östra Europa.

Press

2015.11.06 – Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner Intresset att delta i Waystreams erbjudande i samband med dess notering på Nasdaq First North (”First North”) har varit stort och erbjudandet övertecknades. Därmed tillförs bolaget ca 30 Mkr före emissionskostnader och drygt 2 200 nya aktieägare. Första handelsdag är den 12 november 2015.

Press

2015.11.06 – Waystream, som utvecklar och säljer bredbandsutrustning, och Netnordic, en partner till Waystream, ska leverera nätverksutrustning för att koppla ihop stadsnäten i kommunerna Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Munkfors och Åmål. MittNät är ett nyligen bildat samverkansbolag för öppna och neutrala stadsnät över fiber i de sex kommunerna.

Press

2015.10.15 – Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner Waystream offentliggör idag att Bolaget har ansökt om notering på Nasdaq First North med beräknad första handelsdag den 12 november 2015. I samband med noteringen kommer Bolaget även att genomföra en nyemission. Idag offentliggör Bolaget även ett prospekt