Styrelseledamot i Waystream Holding AB (publ) avgår

Peter Uddfors har meddelat styrelsen den 27/8 att han avgår som styrelseledamot. Orsaken är arbetsbelastningen som uppdraget i Waystream innebär i kombination med Peters huvudsakliga professionella engagemang på Eltel.

Efter Peter Uddfors avgång består styrelsen av 6 ledamöter. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av 3 till 10 ledamöter. Val av eventuell ersättare sker vid ordinarie bolagsstämma.

”Jag vill tacka Peter för hans arbetsinsats under sin tid i styrelsen”, säger Peter Kopelman, styrelseordförande.

För ytterligare information:

Peter Kopelman, styrelseordförande 070-6911000

peter@kopelman.se


Om Waystream 

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018 kl. 11:05 CET.