Waystream har fått tre nya ordrar med ett totalt ordervärde om 8-10 MSEK, via sin partner NetNordic

Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner NetNordic AB i Sverige fått tre nya ordrar för accessutrustning. Det totala ordervärdet för dessa tre ordrar beräknas ligga mellan åtta och tio miljoner kronor.

Accessutrustningen, i form av ASR6000 som är en lager 3 Gigabit ethernet accessswitch, börjar levereras under december månad i år och resterande under 2017.

Det är de befintliga kunderna Fibra AB, som driver stadsnäten i kommunerna Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Hallstahammar och Arboga samt Sundbybergs Stadsnät och Affärsverken i Karlskrona som kommer använda Waystreams produkter i dels pågående nybyggnation av fibernät, dels i uppgraderingar till Gigabit.

– Det är alltid glädjande att får utökat och förnyat förtroende från våra kunder. Tillsammans med NetNordic ska vi säkerställa att invånarna i Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Hallstahammar, Arboga, Karlskrona och Sundbyberg får ett snabbt och säkert bredband med fokus på bästa möjliga upplevelse, säger Johnny Hedlund, VD på Waystream.  

Fibernät är den snabbast växande bredbandsteknologin i Sverige och Sverige är ett av sju länder inom Europa som idag har fler än 1 miljon fiberanslutningar. Enligt PTS rapport ”Svensk Telekommarknad första halvåret 2016” ökade antalet abonnemang via fiber med 17 procent, vilket motsvarar 262 000 abonnemang. Totalt vid halvårsskiftet uppgick antalet abonnemang via fiber till 1,8 miljoner i Sverige.[1]

För mer information, vänligen kontakta:

Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 09 december 2016 kl. 09:30 CET.  


[1] http://www.ftthcouncil.eu/documents/Reports/2015/Market_Forecast_December_2014.pdf