Bokslutskommuniké januari-december 2020 - Större bolag har fått upp ögonen för Waystream

Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december)
• Nettoomsättningen minskade med 8% jämfört med samma period föregående år, 22 857 (24 758) tkr.
• Rörelseresultat uppgick till 4 986 tkr för perioden jämfört med 6 103 tkr för samma period föregående år.
• Resultat efter skatt uppgick till 3 890 (4 626) tkr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 653 (7 198) tkr.
• Vinst per aktie uppgick till 0,5 (0,6) kr.

 

Helår 2020
• Nettoomsättningen ökade med 32% jämfört med samma period föregående år, 86 363 (65 662) tkr.
• Rörelseresultat uppgick till 15 173 tkr för perioden jämfört med 9 735 tkr för samma period föregående år.
• Resultat efter skatt uppgick till 11 672 (7 054) tkr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 153 (11 563) tkr.
• Vinst per aktie uppgick till 1,4 (1,0) kr.
 

Som helhet har året 2020 gått riktigt bra, där vi noterat förbättringar i både vinst och resultat.  Det bekräftar att vi är på rätt väg. Vi arbetar vidare med utveckling av nya produkter baserat på den produktplattform som vi lanserade tidigare. Vi lägger också löpande till ny mjukvarufunktionalitet samt fortsätter det givande arbetet med utveckling och forskning inom det högintressanta området AI/ML.Under kvartalet har vi fortsatt vår gedigna kostnadskontroll, samtidigt som vi fokuserat mycket på försäljning och aktiviteter som kan stödja och förstärka säljprocessen. Detta har också gett resultat och vi har fortsatt vara lönsamma. Vi fortsätter intensifiera våra säljaktiviteter, dels genom egna säljare, dels genom fördjupade partner- och branschrelationer och genom att ha förstärkta marknads- och kommunikationssidan.  

Vad gäller produktleveranser förväntar vi oss att det kan komma att bli trångt inom transportsektorn, där exempelvis transport av vaccin och skyddsmaterial får högre prioritet än transporten av våra produkter. Därför har vi varit förutseende och anpassat oss till den rådande situationen genom att bygga större lager, för att minimera risken att våra kunder blir lidande.

 Mycket glädjande är att vi möter ett ökat intresse från större bolag som har börjat få upp ögonen för våra produkter. Waystream är ett tryggt svenskt alternativ till större konkurrent. Vad gäller affärerna, har vi ingått nya avtal både i Sverige och utomlands. I oktober fick vi en större beställning omfattande 7 000 anslutningar på access-switchen ASR8000 från Netnordic Sverige AB. Med den nya produkten blir det möjligt för stadsnätet att leverera tjänster i upp till 10Gbit/s hastighet till sina kunder. Samma månad valde Kabelnoord, en större erfaren kabel-TV-operatör i Nederländerna, vår MS7000-serie för sin fortsatta utbyggnad och uppgradering av befintlig nätutrustning i sitt fibernät. Nederländerna ligger jämförelsevis långt framme vad gäller utbyggnad och där finns ett tydligt behov av generationsskifte och teknisk uppgradering.

Vi fortsätter också vår satsning på den tyska marknaden och ingick i oktober ett strategiskt partnerskap med BMA Networks GmbH, ett företag i DIERCK Gruppe, som genom tre decennier har gjort sig känd för sin kompetens inom systemintegration av bredbandsteknologi. BMA Networks täcker ett område med mer än 10 miljoner invånare och dess lokala närvaro och långa erfarenhet inom FTTx-marknaden öppnar många möjligheter att vinna nya kunder på egna huvudmarknader, där vi ser ett växande och starkt intresse för våra produkter.

När du läser detta är vi i full gång med att fira vårt 20 års jubileum. År 2001 föddes nämligen det företag som skulle komma att bli Waystream. Vår långa erfarenhet och historia är tätt sammanlänkad med Europas digitalisering. Det kommer vi belysa under hela 2021 i form av intervjuer med internetpionjärer av olika slag. Vi hoppas att du vill följa med som läsare på våra sociala medier.

När jag sammanfattar året 2020 och samtidigt gör en historisk tillbakablick är det trevligt att konstatera att aktiemarknaden uppskattar det vi gör. Aktiekursen, som den 31 december 2019 låg på 4,2 kr, hade den 31 december 2020 ett värde av 18,1 kr.

Susanne Torrbacka

Tillförordnad VD


Denna information är sådan som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 kl.08:30 CET.