Johnny Hedlund slutar som VD för Waystream Holding AB (publ)

Efter elva år, varav de senaste fem åren som VD för Waystream (WAYS), har Johnny Hedlund meddelat styrelsen att han lämnar VD-posten och bolaget. Johnny Hedlund kommer att fortsätta som VD under sin uppsägningstid och bistå Waystream i rekryteringsprocessen av en ersättare.


Waystream utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur inom fiberbaserade bredbandsnät. Bolaget och Johnny Hedlund har bidragit till att fibernät är den snabbast växande bredbandsteknologin i Sverige. För att ta till vara på kommande möjligheter som finns på marknaden kommer Waystream att öka sitt fokus på tillväxt ytterligare.

– Vi vill tacka Johnny för hans utomordentligt fina insats. Under hans ledning har bolaget framgångsrikt introducerat ett flertal produkter och lösningar, som marknaden tagit emot mycket väl. När nu Waystream går in i nästa fas med ett ökat fokus på försäljning, väljer Johnny att lämna bolaget, säger Peter Kopelman, styrelseordförande i Waystream.

Johnny Hedlund tillträdde som VD på Waystream 2012 men har arbetat i bolaget i totalt 11 år.

– Jag är mycket stolt över vad jag och mitt team har åstadkommit under mina fem år som VD. De senaste två åren har varit väldigt intensiva. Vi har noterat bolaget på NASDAQ First North och fortsatt arbetet med att befästa vår position som pionjärer på den nordiska marknaden. Dessutom har vi utvecklat och lanserat de första produkterna i vår nya plattform MPC480, som genom kostnadseffektiv hårdvara och ”pay-as-you-grow”-licenser för avancerad mjukvara, kommer att hjälpa befintliga och nya kunder att växa sina bredbandsnät med förbättrad lönsamhet. Att lämna bolaget är inget enkelt beslut, men tillfället är rätt för bolagets framtida utveckling, säger Johnny Hedlund.

Styrelsen har påbörjat arbetet med att finna en ersättare. Målsättningen är att rekrytera en ersättare så snart som möjligt för att säkerställa en bra övergång. Johnny Hedlund kommer att bistå Waystream i rekryteringsprocessen av en ny VD och kommer även att fortsätta som styrelseledamot i bolaget. Johnny Hedlunds uppsägningstid är sex månader.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Kopelman, styrelseordförande

peter@kopelman.se

070-691 10 00

Om Waystream 
Waystream (WAYS) säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 januari 2017 kl. 17:31 CET.