Investor relations

Waystreams Investor Relations team strävar efter att alltid kommunicera med öppenhet och integritet. 

Vårt uppdrag är att skapa ett långsiktigt värde för våra aktieägare.

Vi är glada att ha er som ägare och tacksamma för det förtroende ni visat oss genom att investera i vårt bolag.

Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – mars 2017 – Waystream Holding AB (Publ)
Waystream publicerar årsredovisning för 2016
Bokslutskommuniké 2016 – Waystream Holding AB (Publ)

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2017

Delårsrapport Q3 2017