Investor relations

Waystreams Investor Relations team strävar efter att alltid kommunicera med öppenhet och integritet. 

Vårt uppdrag är att skapa ett långsiktigt värde för våra aktieägare.

Vi är glada att ha er som ägare och tacksamma för det förtroende ni visat oss genom att investera i vårt bolag.

Finansiella rapporter

Report

Bokslutskommuniké januari-december 2019 - Årsavslut med all time high

Report

Delårsrapport januari-september 2019. Vi går hösten till mötes med fulltecknade orderböcker

Report

Delårsrapport januari - juni 2019 - Världens snabbaste stadsnät

Finansiell kalender

Delårsrapport Q3 2019 (prel)

Bokslutskommuniké 2019