VD för Waystream Holding AB kommer att lämna sitt uppdrag

Styrelsen för Waystream Holding AB har beslutat att entlediga bolagets verkställande direktör, Mats Öberg. Mats Öberg kommer att leda bolaget under sin uppsägningstid, 12 månader, eller till dess styrelsen utsett ny VD.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Kopelman, styrelseordförande

peter@kopelman.se

070-691 10 00

Om Waystream 
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl.10:49 CET