Waystream publicerar årsredovisning för 2016

Waystream meddelar härmed att årsredovisningen för 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.waystream.com.

Årsredovisningen för 2016 finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

Årsredovisningen i tryckt version distribueras endast till de aktieägare som uttryckligen bett om ett tryckt exemplar.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Torrbacka, CFO
Telefon: 08-56 26 94 50
E-post susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified Adviser är FNAC Sweden AB.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 08  maj 2017 kl. 08:30 CET.