Waystream väljs in i FTTH Council Europes kommitté för Market Intelligence

Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har blivit invalda i Market Intelligence Committee i FTTH Council Europe. Waystream kommer att representeras av Joana Castelar som är marknadschef på Waystream.

FTTH Council Europe är en branschorganisation vars uppgift är att påskynda tillgången på fiberbaserade höghastighetsnät till gagn för konsumenter och företag. Market Intelligence Committee (MIC) har i uppgift samla in marknadsdata och information om marknadsutvecklingen till FTTH Council Europe. Kommittén ansvarar också för en rad publikationer som ges ut av FTTH, däribland publikationer innehållande marknadsdata och rankingar.

- Som leverantör av infrastruktur för fibernätverk är det självfallet bra för oss att vara representerade FTTH Council. Det är dels en bra källa till information och kan öka vår förståelse för marknadens trender och tendenser och dels ger det oss också en möjlighet att utöka vårt kontaktnät och sprida information om vår produktportfölj och våra lösningar, säger Joana Castelar, marknadschef på Waystream.

Arbetet i Market Intelligence Committee leds av Jan Schindler. Medlemmarna i kommittén väljs på 1 år.

För mer information, vänligen kontakta:

Joana Castelar, Marketing Manager Waystream

Mobil: 46 (0) 737 – 28 12 13

 Email: joana.castelar@waystream.com

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified Adviser är FNAC Sweden AB.