Ronneby Miljö & Teknik använder Waystream i stor utrullning av bredband via fiber

Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur såsom switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner Netnordic AB börjat leverera accessutrustning till ett stort fiberbredbandsprojekt i Ronneby. Det totala värdet på utrustningen, som kommer levereras fram till och med 2018, är över 8 MSEK.

Ronneby Miljö & Teknik är sedan tidigare kund till Waystream och Netnordic och accessutrustningen ska användas i utbyggnaden av stadsnätet i kommunen. De första produkterna till projektet, som löper fram till och med 2018, har redan börjat levereras.  

– Vi är naturligtvis väldigt glada över att vi och Netnordic får fortsatt förtroende av Ronneby Miljö & Teknik och vi ser fram emot att vara en fortsatt viktig del i utbyggnaden av bredbandet i kommunen, säger Johnny Hedlund, vd på Waystream.

Ronneby kommuns bredbandsstrategi innebär att Ronneby Miljö & Teknik har i uppdrag att bygga ut nätet enligt det nationella målet där minst 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s fram till 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2016 kl. 08:30 CET.