Valberedning inför årsstämman 2021

Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 26 maj, 2021.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Staffan Dahlgren (representerar Dahltec AB)
  • Robert Idegren (representerar Robert Idegren Holding AB)
  • Magnus Köhler (representerar MH Köhler Invest AB)
  • Eric Severin (representerar Severin Invest AB)
  • Matthias Trygg (i egenskap av styrelseordförande i Waystream Holding AB)

Eric Severin har valts till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med bolagsordningen. Valberedningen representerar tillsammans
37,14 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på Bolagets hemsida. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan göra detta genom e-post till: eric.severin@shortcap.se eller genom brev till: Waystream Holding AB, Att: Valberedningen, Färögatan 33, 164 51 Kista senast den 19 mars 2021.