Waystream erhåller ramorder värd 3 MSEK från NetNordic Solutions AS

Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner NetNordic Solutions AS fått en ramorder värd 3 MSEK från Varanger Kraft, Tinn Energi, Alta Kraftlag samt Austevoll Kraftlag.

Ordern avser Waystreams switch ASR6000 samt optik, och kommer levereras under Q1 och Q3 2017. Produkterna kommer användas i utbyggnad och uppgradering av nät hos nedanstående kunder.

Varanger Kraft, Tinn Energi, Alta Kraftlag och Austevoll Kraftlag är befintliga kunder i Norge som använt Waystreams produkter sedan första generationens switchar lanserades.

– Detta är en intressant marknad med fortsatt stor potential, då Norge liksom, Sverige generellt sett ligger i topp vad gäller utrullning av fibernätverk, säger Johnny Hedlund, VD på Waystream. Vi ser också stora möjligheter framöver till snabb expansion i övriga Europa. Av de 31 europeiska länderna som FTTH Council Europe och IDATE undersökt det senaste året beräknas ca 20 fortfarande vara relativt omogna. För vår del innebär det att tillväxtpotentialen är stor.

En snabbt växande marknad
Utbyggnaden av fiber har fortsatt i snabb takt även under 2016 och trenden talar för att Europa nu har trätt in i ”fiberåldern”. I september 2016 beräknades det finnas omkring 44 miljoner FTTH/B-abonnenter och mer än 148 miljoner FTTH/B-hem i de 39 största europeiska länderna. Dessa siffror representerar en tillväxttakt på 23 % respektive 17 % under 9 månader.[1]

IDATE och FTTH Council Europe bedömer också att endast 12 av 31 undersökta europeiska länder har en penetrationsgrad som överstiger 20 %, gränsen för vad som anses vara en mogen marknad. Övriga 19 länder, exempelvis Nederländerna, Polen, Italien, Tyskland, Österrike och Kroatien anses fortfarande vara omogna marknader. Enligt European FTTH Forecast 2016-2019 beräknas majoriteten av länderna nå en penetrationsgrad över 20 % innan 2019.[2][3][4]

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 07 mars 2017 kl. 08:30 CET.


[1] IDATE FTTH/B Market report, 15 february 2017

[2] FTTH Conference 2017 Marseille, 15 february 2017

[3] FTTH Council Europe European Ranking - End September 2016, February 2017

[4] European FTTH Forecast, 2016-2019 - Graham Finnie