Rättelse till pressmeddelandet ”Waystream får första ordern i Malaysia”

I pressmeddelandet ”Waystream får första ordern i Malaysia” som skickades ut tidigare idag framkom det inte att det är ordern är av mindre ekonomiskt värde.

Nedan återfinns det reviderade pressmeddelandet.

Waystream får första mindre order i Malaysia

Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och avancerade routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner Metroverse fått en första mindre order på den malaysiska marknaden. Tillsammans, ska Waystream och MetroVerse bygga fiberanslutningar för ISP:en Fiber@Home.

Waystream meddelade nyligen att man ökar sitt fokus på Malaysia. Genom sin partner Metroverse har man nu fått en mindre order från Fiber@Home som är en av de större rikstäckande ISP:erna (internet service provider) i Malaysia. Fiber@Home arbetar aktivt och framgångsrikt med att installera fibernätverk i såväl nya fastigheter som samhällen i Malaysia.

Fiber@Home fokuserar främst på tre geografiska områden i Malaysia: regionerna Penang och Sungei Petani i norra Malaysia, Kuala Lumpur samt den omgivande regionen samt områdena Johor Bahru och Iskandar i södra Malaysia. Fiber@Home har nyligen sjösatt ett projekt där man ska bygga nätverksinfrastruktur till över 20 000 byggnader de kommande nio till tolv månaderna.

- Det byggs med en enorm fart i Malaysia och det är glädjande att vi nu gör vår första mindre affär där. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete med Metroverser och Fiber@Home och vi ser en stor potential på den malaysiska marknaden, säger Johnny Hedlund, vd på Waystream.  

Ordern omfattar Waystreams Gigabit Ethernet Switch ASR6000 och börjar levereras omedelbart.

Malaysia har en befolkning på 31 miljoner invånare och landets ekonomi växer snabbt, vilket får till följd att stora investeringar i infrastruktur såsom vägar, järnväg, kontor och bostadshus samt bredband görs. 

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: 46 (0) 734 – 38 23 29
Email:
johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2016 kl. 12.15 CET.