Waystream i ny affär med Energi Fyn i Danmark

Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har tillsammans med sin partner Conscia A/S i Danmark fått en ny order från danska Energi Fyn Bredbånd. Den nya orderns värde uppgår till cirka 1 MSEK och avser accessutrustning för utbyggnad av nya nät.

Energi Fyn är sedan tidigare kund till Waystream och denna order omfattar bland annat accessutrustning i form av ASR6000 och tillhörande SFP (mediakonverterare). Ordern levereras omedelbart och kommer att användas för nybyggnation av nät hos Energi Fyn Bredbånd.

Fibernät är den snabbast växande bredbandsteknologin i Danmark. Under 2015 ökade det totala antalet bredbandsabonnenter via fiber med 13,5 procent i landet, vilket motsvarar cirka 54 000 nya fiberabonnenter. Statistiken visar att det finns en starkt växande efterfrågan av snabbare uppkoppling och dataöverföring i Danmark på en övergripande nivå.[1]

– Det är förstås mycket glädjande för oss att vi återigen får möjligheten att leverera utrustning till Energi Fyn Bredbånd. Med tanke på Energi Fyns stora kundbas finns det en stor potential att de kan fortsätta att expandera sitt fibernätverk i regionen. Statistiken visar att det finns ett stort intresse för snabbt bredband och fiber är den teknologi som växer absolut fortast, säger Johnny Hedlund, VD på Waystream.

Under de kommande åren förväntas marknaden för fiber att fördubblas i Europa och fjolårets 35,9 miljoner anslutningar förväntas bli upp emot 62 miljoner inom 2 år. Det innebär att drygt 20 % av Europas hushåll kommer vara anslutna till fibernät år 2019 (FTTH/FTTB) [2].

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2016 kl. 08.30 CET. 


[1] Energistyrelsen: Telestatistik Andet halvåret 2015 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/telestatistik_andet_halvaar_2015.pdf

[2] European FTTH Forecast, 2014-2019 - Graham Finnie, Analyst at Large, Heavy Reading