Waystream får ny ramorder värd 3,8 MSEK

Waystream förlänger sitt åtagande hos MittNät med en ny ramorder för 2018–2019, värd 3,8 MSEK. Affären har gått via Waystreams partner NetNordic Solutions AB och omfattar den nya 10GE aggregerings-switchen LS2300 samt access-switchen MS4000.

Leveranser av MS4000 kommer att ske under 2018 och LS2300 levereras under 2018–2019. En första leverans av MS4000 och LS2300 sker redan nu i december.

– Vi är förstås väldigt glada över att MittNät fortsätter att bygga ut sina stadsnät tillsammans med oss på Waystream. Vi ser det som ett bevis på att våra produkter motsvarar kundernas förväntningar, tillika slutkundens behov. Med hjälp av Waystreams produkter kan MittNät erbjuda kommunernas invånare attraktiva tjänster på ett snabbt och stabilt bredband, säger Waystreams VD Mats Öberg.

MittNät bildades för två år sedan och består idag av stadsnäten i kommunerna Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Munkfors, Vansbro och Åmål. Med hjälp av Netnordic Solutions AB och Waystreams produkter fortsätter MittNät sin utbyggnad av fiberbredband i regionen. Sammanlagt når MittNät närmare 160 000 invånare, fördelat på cirka 73 000 hushåll och cirka 10 000 arbetsplatser.

– Vi har varit nöjda med MS4000 i vårt nät, både som access- och aggregeringsswitch och ser det som ett naturligt steg att nu påbörja en uppgradering till 10GE. Vi har testat och utvärderat LS2300 från Waystream under ett antal månader och den uppfyller våra krav på ett bra sätt. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Netnordic Solutions AB och Waystream AB, säger Jonas Persson, VD på Karlstad El & Stadsnät / MittNät.

Fibernät är den snabbast växande bredbandsteknologin i landet. Sverige är ett av sju länder inom Europa som idag har fler än 1 miljon fiberanslutningar. Enligt PTS rapport”Svensk Telekommarknad första halvåret 2016” ökade antalet abonnemang via fiber med 17 procent, vilket motsvarar 262 000 abonnemang. Totalt vid halvårsskiftet uppgick antalet abonnemang via fiber till 1,8 miljoner i Sverige. 

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Öberg, VD Waystream

Mobil: +46 (0) 76 881 81 31
E-post: mats.oberg@waystream.com 

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank. 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 kl. 08:30 CET.