VD-brev: En vår med fokus på försäljning

Det har utan tvekan varit en hektiskt vår. Vi har gjort många fina affärer och vi känner att det finns ett stort intresse för våra produkter och lösningar. Förutom att vi ytterligare har stärkt vår position på vår hemmamarknad kunde vi i januari glädjande nog lägga till Indien som ett land där våra produkter numera möjliggör snabbt bredband för kunderna till vår kund.

Som vi meddelat fick vi i början av maj förstärkte vi vår försäljningsorganisation.  Det är verkligen roligt att se hur vi har startat upp många nya aktiviteter. Tanken är att börja här i Sverige för att sedan arbeta sig utåt och således har de fokuserat på att träffa och knyta kontakter med potentiella kunder här hemma.

Vår ökade marknadsbearbetning har inneburit att vi haft flera intressanta möten som resulterat i att våra produkter nu kommer att testas och utvärderas av flera stadsnät. Förutom att det sker en nybyggnation så ser vi också att det finns ett stort intresse för att föryngra befintlig infrastruktur och uppgradera den till snabbare hastigheter, givetvis drivet av den allt större efterfrågan på mer bandbredd. Sammantaget har vi fått ett mycket positivt gensvar på våra ökade aktiviteter såväl som på våra avancerade produkter.

Tyskland är en annan marknad som vi potentiellt bedömer som intressant för oss. Än så länge har de en låg fiberpenetration, precis över 1 procent, men marknaden befinner sig i startgroparna på en mycket intensiv expansionsfas.

Detta var tydligt när vi nyligen var med på ANGA COM, som är en konferens och mässa med fokus på bredband och innehåll i Köln, Tyskland. ANGA COM har 15 år på nacken och positionerat sig som Europas ledande inom detta område. Förra året hade man 18 000 besökare och 450 utställare från Tyskland, Europa men även övriga världen.

Waystream var representerade på ANGA COM genom två olika partner. Den ena var Anedis som är en tysk helhetsleverantör för utrullning av bredbandsnätverk. På ANGA COM premiärvisade Anedis Waystreams senaste 10 Gbit aggregerings-switch, LS2300. Den är avsedd för operatörer som vill ansluta utrustning i accessnätet med en hastighet om 10Gbit/s för att möta de ökade bandbreddsbehoven. Det var självfallet mycket roligt att se att vi fick mycket positivt respons av besökarna.

Utöver vår medverkan tillsammans med Anedis marknadsförde även BREKO EG, det vill säga den tyska inköpsorganisationen som Waystream gick med i under maj, Waystreams produkter. BREKO är en stark och viktig organisation som representerar 160 tyska nätverksoperatörer och vars uppgift är att hjälpa dessa att hitta rätt leverantör i den fortsatta utbyggnaden av bredband i landet. Tillsammans med vår relativt nya tyska partner och distributör Synerlogis deltog Waystream under BREKOs paraply och fick därmed möjligheten att träffa och knyta många intressanta kontakter.

Vi har tagit många nya steg och initiativ under våren vilket känns lovande. Planen är nu att kunna sjösätta ytterligare testprojekt innan sommaren.

Johnny Hedlund, Vd Waystream 


För mer information, vänligen kontakta:

Johnny Hedlund, VD Waystream 
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29 
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream 
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juni 2017 kl. 08:30 CET.