Meddelande om stabiliseringsliknande transaktioner i Waystream Holding AB (publ)

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Avanza har utnyttjat möjligheten att, i samband med börsintroduktionen av Waystream Holding AB (publ) (“Waystream”), genomföra stabiliseringsliknande transaktioner.

Samtliga stabiliseringsliknande transaktioner genomfördes mellan 12 november 2015 och 11 december 2015 inom prisintervallet 15,9 kronor till 21,9 kronor. Perioden för stabiliseringsliknande transaktioner har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsliknande transaktioner kommer att genomföras.

Avanza har lånat totalt 204 450 aktier i Waystream från Fiber Access NP Management Intressenter AB Aktiebolag, vilka nu har återlämnats.

För ytterligare information besök www.waystream.com eller kontakta:
Johnny Hedlund, VD
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29 
Email:
johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream 
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.