Waystream publicerar årsredovisning för 2020

Waystream meddelar härmed att årsredovisningen för 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.waystream.com. 

Årsredovisningen för 2020 finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

Årsredovisningen i tryckt version distribueras endast till de aktieägare som uttryckligen bett om ett tryckt exemplar.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Torrbacka, tf VD Waystream
Mobil: +46 (0) 705 53 20 20
E-post:
susanne.torrbacka@waystream.com  

Om Waystream
Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på  www.waystream.com

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399