Bra infrastruktur är nyckeln till framgång

Trots att kvartalet delvis låg i semesterperioden avslutade vi tredje kvartalet med mycket positiva siffror. Nettoomsättningen ökade med 46% jämfört med samma period föregående år och resultat efter skatt uppgick till 1 789 (208) tkr. Kassaflödet ligger positivt på 1 309 tkr, att jämföra med -1 364 tkr samma period föregående år. Under kvartalet har vi på grund av pandemin inte haft kundmöten ansikte mot ansikte, men det har visat sig fungera utmärkt att hålla virtuella möten och att faktiskt fler ger sig tid att prata med oss. Trots att många kunder under året valde att säkra upp sig genom att köpa produkter så har vi inte märkt någon avmattning i efterfrågan. Allt går som förväntat och verksamheten fortgår helt enligt plan.

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september)

  • Nettoomsättningen ökade med 46% jämfört med samma period föregående år, 16 880 (11 590) tkr.
  • Rörelseresultat uppgick till 2 364 tkr för perioden jämfört med 429 tkr för samma period föregående år.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 789 (208) tkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 309 (-1 364) tkr.
  • Vinst per aktie uppgick till 0,2 (0,0) kr.

Första nio månaderna (1 januari – 30 september)

  • Nettoomsättningen ökade med 55% jämfört med samma period föregående år, 63 506 (40 904) tkr.
  • Rörelseresultat uppgick till 10 187 tkr för perioden jämfört med 3 632 tkr för samma period föregående år.
  • Resultat efter skatt uppgick till 7 782 (2 428) tkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 500 (4 365) tkr.
  • Vinst per aktie uppgick till 1,0 (0,4) kr.
 

Att man inte kan lösa morgondagens utmaningar med gårdagens teknologi har aldrig varit så sant som nu. Den globala pandemin har på många sätt visat oss hur viktiga välfungerande digitala verktyg är. Vi har alla blivit mer beroende av bra funktionalitet i nätets infrastruktur. I den här tiden av snabb digital transformation är begrepp som m2m, AI och 5G hetare än någonsin. Waystreams vision Communication everywhere” ligger därför helt rätt i tiden. Vi anser att världen behöver nätverk som förbinder alla hem, affärsverksamheter och människor. Det är bara genom kommunikation vi kan närma oss varandra och möjliggöra en utveckling som gör samhället till en bättre plats för alla. Waystreams produkter, våra switchar och routrar, är den solida grund som innehållet och kommunikationen i nätet byggs på. Vi erbjuder en högklassig funktionalitet för att hjälpa operatörerna i en tid där exempelvis virtuella konferenser ersätter fysiska möten och där Zoom och Teams används i en aldrig tidigare skådad omfattning.

Våra värdeord om öppenhet och flexibilitet återfinns inte bara i glassiga PowerPoint-presentationer utan är de facto redan inbyggda i våra produkter. Våra lösningar är flexibla, våra produkter passar in i majoriteten av teknologier och vi förespråkar öppna nät. Det innebär exempelvis att våra produkter vid kundbehov kan ersätta produkterna från en större konkurrent.

Under kvartalet har vi av uppenbara skäl inte kunnat hålla kundmöten ansikte mot ansikte, men det har visat sig fungera utmärkt att hålla virtuella möten. Trots att många kunder under året valde att säkra upp sig genom att köpa produkter så har vi inte märkt någon avmattning i efterfrågan. Allt går som förväntat och verksamheten rullar på i vanlig ordning. Jag vill också framhäva att vi numera har möjlighet att tillverka både i Kina och i Sverige, vilket ökat vår flexibilitet ytterligare. I Sverige har vi anställt en innesäljare som dels skall bearbeta den svenska marknaden, dels stötta account managers och partners och därmed effektivisera vår marknadsbearbetning.

Hur framtiden blir återstår att se, men vi på Waystream gör i alla fall vårt yttersta för att optimera trafiken i näten så alla oavsett bransch, ålder eller aktivitet kan nyttja ett nät utan irriterande störningar. För nätoperatörer är det av yttersta vikt att snabbt upptäcka anslutningsproblem och därnäst avgöra var problemet ligger och vilka kunder som påverkas. För att ge den insikten släppte vi i augusti den nya NetMon-funktionen i Waystreams iBOS-software för alla plattformar. Varje switch kan kontinuerligt övervaka anslutningen till viktiga destinationer inom nätverket eller ute på Internet. Om det finns försämringar av anslutningen eller om destinationer blir oåtkomliga kan operatören larmas omedelbart. Att använda anslutningskontroller från hela nätverket skapar också insikt om bara vissa delar av användarbasen påverkas, eller alla. Många kunder visar stort intresse för de nya funktionerna i våra produkter.

Jag önskar er alla en trevlig och frisk höst!

Susanne Torrbacka,

Tillförordnad VD

 

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Torrbacka, tf VD Waystream

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream

Waystream utvecklar nätverksprodukter för kommunikation över fiber som är tillförlitliga, enkla att drifta och som levererar fantastiska tjänster. Detta gör det möjligt för våra kunder att bygga näten snabbare, mer robusta och med bättre avkastning och mer nöjda användare. Waystream grundades 2001 med visionen att främja ett globalt kommunikationsnät som kopplar samman människor, därför att kommunikation skapar utveckling och innovation som gör världen bättre.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399 

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl.08:30 CET.