Waystream Holding AB upptar lån om totalt 2 miljoner kronor

I syfte att stärka likviditeten har Waystream Holding AB erhållit ett lån om 2 miljon kronor. Lånet har erhållits av ett konsortium av aktieägare. Lånet löper fram till den 30 juni 2019 med en årlig ränta om 15%.

I konsortiet av aktieägare ingår Severin Invest AB och Robert Idegren Holding AB som representerar mer än 10% av aktierna i Waystream Holding AB samt styrelseledamot Heléne Köhler tillsammans med närstående.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Torrbacka, CFO Waystream
Mobil: +46 (0) 70 553 20 20
Email: susanne.torrbacka@waystream.com 

Peter Kopelman, styrelseordförande
Mobil: +46 (0) 70 691 1000
Email: peter@kopelman.se