Waystream säljer gigabit-switchar till ett värde av 3,5 MSEK till Lunet

Waystream har via sin partner Netnordic fått en stor order från Lunet för att slutföra sin uppgradering av stadsnätet till gigabit-hastighet.

Lunet tillhandahåller bredband via fiber till invånarna i Luleå och i dagsläget når man 8 av 10 invånare i kommunen. Inför den pågående uppgraderingen av sitt nätverk, vars syfte är att öka hastigheten och servicen gentemot sina kunder, gjorde Lunet under 2016 och början av 2017 en utvärdering av ett antal leverantörer. Valet föll på Waystream som innan sommaren levererade utrustning för uppgradering av 2 000 portar.

Vi är mycket nöjda med vårt val av Waystream och MS4000 samt det faktum att det har gått betydligt fortare än förväntat att genomföra första delen av uppgradering. En viktig del i framgången är att vi under testperioden kunde utvärdera produkten avseende kvalitet och funktionalitet. Vår uppfattning, att det är en produkt designad och framtagen för ändamålet, det vill säga att leverera robusta och snabba fiberaccesser enligt dagens höga krav, har förstärkts under resans gång, säger Tomas Sundström, vd på Lunet.

Totalt ska 12 000 portar uppgraderas och ordern denna gång omfattar de resterande 10 000 portarna till ett värde av 3,5 miljoner kronor. Utrustningen som används för uppgraderingen till gigabit-hastighet är Waystreams MS4000, en lager 2 gigabit ethernet accesswitch, Produkterna kommer att levereras under september och oktober vilket innebär att uppgraderingen kommer vara klar redan under 2017, vilket är tidigare än beräknat.

– Vi är stolta över att Lunet valt vår utrustning i hård konkurrens med andra leverantörer. Tillsammans har vi dessutom lyckats accelerera implementationen vilket innebär att Luleås invånare snart har tillgång till en betydligt snabbare internetuppkoppling, säger Mats Öberg, vd på Waystream. 

Fibernät är den snabbast växande bredbandsteknologin i Sverige. Sverige är ett av sju länder inom Europa som idag har fler än 1 miljon fiberanslutningar. Enligt PTS rapport ”Svensk Telekommarknad 2016” ökade antalet abonnemang via fiber med 19 procent vilket innebär att vid årsskiftet uppgick antalet abonnemang till 2 miljoner i Sverige. Abonnemangen via fiber (eller fiber-LAN) utgör nu mer än hälften (55 %) av alla abonnemang på fast bredband.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Öberg, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 76 881 81 31
E-post: mats.oberg@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 september 2017 kl. 08:30 CET.