VD-brev 4, 2016: Slutspurten inför sommaren (och mer teknik i skolan!)

Sommaren står för dörren och vi på Waystream arbetar febrilt med att hinna klart och stänga olika processer i relation till våra kunder och partners. Sommarmånaderna är lite lugnare eftersom våra kunder, åtminstone i Sverige och övriga Norden, loggar ut och går på semester. Förutom lite välförtjänt semester för Waystreams medarbetare så innebär det också att vi kan summera och fundera över första halvåret och hur vi kan accelerera ännu mer under hösten.

Sommaren innebär också att jag som vd får tid att reflektera. På min att-göra-lista står bland annat att fundera över vårt framtida kompetensbehov. I min omgivning har jag flera ungdomar, däribland min egen dotter, som i dagarna tagit sin välförtjänta studentexamen. Det är en lyckans tid för dessa och det är spännande att få höra dem planera sin framtid med studier och jobb. Som civilingenjör inom datateknik och som vd för Waystream, så hoppas jag såklart att några av dessa väljer att läsa vidare inom teknik och mjukvaruutveckling. 

Att det finns en gedigen teknikkompetens i Sverige är det ingen som ifrågasätter, men det är ett faktum att utbudet vida underskrider efterfrågan. Att driva ett teknikbolag i Sverige idag är därför en utmaning. Många läste säkert Spotify-grundarnas öppna brev i april om de utmaningar som vi företagare och det svenska samhället står inför om vi vill kunna konkurrera inom teknik i framtiden.

I sitt brev fokuserade Daniel Ek och Martin Lorenzon på tre områden:

1.       Bostäder (bristen på tillgång för deras anställda)

2.       Utbildning (tillgången på kompetenta medarbetare idag och i framtiden)

3.       Delägarskap via personaloptioner m.m.

Som vd för Waystream kan jag till viss del känna igen mig och samtidigt lägga till att om det är tufft för Spotify så är utmaningen nog ännu större för många mindre tillväxtbolag. Spotify har, jämfört med många andra teknikbolag, fördelen av sin storlek och ett allmänt känt varumärke. Vi på Waystream behöver löpande rekrytera kompetenta medarbetare för att säkra bolagets tillväxt och position på marknaden och det är inte alltid helt enkelt.

Det är såklart enklast för oss att rekrytera på hemmaplan, men vi tvingas alltmer att vända våra blickar utomlands för att hitta den kompetens vi söker. Kompetensen finns men kanske inte alltid på vår bakgård men den hårda konkurrensen om talangerna tvingar oss att bli mer innovativa och öppna vilket vi ser gynnar oss som bolag.

Trots Sveriges mångåriga tradition av framstående teknikutbildningar och teknikföretag syns en tydlig trend över de senaste tio åren av hur det blir allt svårare att hitta ingenjörer med inriktning på komplexa mjukvarusystem. Civilingenjörsutbildningarna har fått ett något ökat intresse sedan djupdykningen för tio år sedan, men är alltjämt till stor del fokuserade på traditionella vetenskapsområden.

Det här är naturligtvis inte ett problem som löses över en natt, men vi ser fram emot att politiker och skolor inser vikten av att införa programmering och teknik som lika naturliga delar av läroplanen som matematik och svenska redan i grundskolan. Ska vi vara en framstående nation med stor export i framtiden måste vi tillsammans locka barn och ungdomar till dessa områden. Även om vi kanske fortsatt får svårt att rekrytera i Sverige de närmaste åren hoppas vi att kommande generationer ska få ta del av det svenska teknikundret inte bara i form av de produkter och lösningar vårt företag tar fram, utan också i form av Waystream som en framtida arbetsgivare.

Så när de sista tonerna från skolavslutningarna klingat ut hoppas jag att politiker, föräldrar och ungdomar sätter sig i hammocken och funderar över framtiden. Vi behöver fler kompetenta och fritänkande ingenjörer och min förhoppning är att några fler programmeringssugna ingenjörer kommer ut i arbetslivet de närmaste åren.

Med önskan om en skön sommar till Er alla! (Inte minst de hårt studerande elever som nu fått sommarlov!)  

Johnny Hedlund, vd Waystream