Waystream utser Susanne Torrbacka till tillförordnad vd

Styrelsen i Waystream Holding AB har beslutat att utse Susanne Torrbacka till tillförordnad verkställande direktör per den 20 december 2018.

Susanne är även finansdirektör i Waystream Holding AB och kommer att ansvara för båda rollerna till dess att en permanent vd är på plats.


För mer information, vänligen kontakta:

Peter Kopelman, styrelseordförande

Mobil: +46 (0) 70 691 1000
Email: peter@kopelman.se

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.   Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North.  Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.