Valberedning inför årsstämma 2019

Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 20 maj 2019.

Valberedningen består av följande ledamöter:

   Eric Severin (representerar Severin Invest AB)

   Fredrik Lundberg (representerar Robert Idegren Holding AB)

   Peter Kopelman (i egenskap av styrelseordförande i Waystream Holding AB)

   Staffan Dahlgren (representerar Dahltec AB)

   Fredrik Grunewald (representerar Fiber Access NP Management Intressenter AB)

Eric Severin har valts till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med bolagsordningen. Valberedningen representerar tillsammans 52,89 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på Bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 kan göra detta genom e-post till: eric.severin@shortcap.se eller genom brev till: Waystream Holding AB, Att: Valberedningen, Färögatan 33, 164 51 Kista senast den 18 mars 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Torrbacka, tf vd Waystream 

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com 

Om Waystream 

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399