VD-brev: Stark tillväxt för bredband via fiber i hela Skandinavien

Nu är vi snart mitt i sommaren och jag och övriga teamet kan titta tillbaka på ett intensivt halvår. Ni som läst våra pressmeddelanden har sett att vi har gjort många bra affärer. Ni har också sett att vi gjorde vårt bästa första kvartal någonsin tidigare i år. Våra framgångar är förstås resultatet av hårt arbete. Vår försäljningsorganisation, som förstärkts under våren, har arbetat fokuserat med att bearbeta såväl befintliga som potentiella kunder i framför allt Sverige, Norge och Danmark.  

Tillväxten i vår bransch drivs såklart på av olika politiska initiativ, både på lokal och EU-nivå. Statistik från såväl Sverige som våra grannländer, Danmark och Norge, talar sitt tydliga språk. Fiberefterfrågan ökar och utbyggnadstakten av bredband via fiber är hög.  

PTS statistik för 2016 (Svensk Telekommarknad 2016) är intressant läsning. Under 2016 ökade antalet fiberanslutningar i Sverige med 27 procent vilket innebär att vid årsskiftet 2016/2017 fanns det 1,6 miljoner fiberabonnemang i Sverige. En annan tydlig trend i rapporten är att TV-tittandet via fiber ökar. Under 2016 ökade antalet abonnemang med 23 procent, till 875 000, vilket innebär att det nu är den största digitala TV-plattformen.

Även i Danmark har antalet fiberbredbandsabonnenter ökat kraftigt. Under 2016 var ökningen 12,2 procent, vilket motsvarar ytterligare 55 000 abonnemang och totalt 506 000 abonnemang vid årets slut. Vi har ett flertal kunder i Danmark där våra största kunder, Fibia och Energi Fyn, har en mycket stark position på marknaden. Deras marknadsandel tillsammans uppgick till cirka 24 procent. Det är också glädjande att se att våra kunder växte snabbare är den danska fiberbredbandsmarknaden i stort.

Starka siffror kommer även från Norge, vid utgången av 2016 fanns det närmare 810 000 fiberbredbandsabonnenter. Det är en ökning om 126 000 abonnenter på ett år, vilket motsvarar en procentuell ökning om 38 procent. Liksom i Sverige ökar TV-tittandet via fiber kraftigt i Norge. Under 2016 ökade antalet abonnemang över fiber med 72 500 stycken till närmare 570 000. I Norge är TV via fiber den näst största accessteknologin.De förändrade TV-vanorna, dels att köpa TV-paket via bredband och dels användandet av andra streamingtjänster, är positiva för oss. När konsumenternas efterfrågan på bandbredd ökar behöver nämligen operatörerna och bredbandsleverantörerna uppgradera sina nät till gigabit och här är Waystream väl positionerat. I maj utökade vi vårt erbjudande med lanseringen av en serie switchar, LS2300 [1], som är ett utmärkt val för de nätverk som är i behov av uppgradering. Det pågår redan flera intressanta tester som vi hoppas mycket på.

Med dessa tydliga trender i bagaget är det nu dags att önska er alla en härlig sommar!

Johnny Hedlund

För mer information, vänligen kontakta: 
Johnny Hedlund, VD Waystream 
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29 
Email: johnny.hedlund@waystream.com

[1] - https://www.waystream.com/sv/press/waystream-lanserar-10-gbit-aggregerings-switch

Om Waystream

Waystream (WAYS) säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017 kl. 08:30 CET.