Ledning

Mats Öberg

VD

Mats Öberg är sedan augusti 2017 VD för Waystream. Mats kommer närmast från Sabre där han var VD för den svenska verksamheten. Han har tidigare även varit VD för Agilent Sverige samt haft EMEA-roller som affärsområdes- och försäljningschef på Agilent, HP och Enator (nuvarande Tieto). Efter studier på Flygvapnets officershögskola studerade Mats affärsjuridik och systemvetenskap på Stockholms Universitet.

Susanne Torrbacka

Susanne Torrbacka

Chief Financial Officer

Susanne har arbetat på Waystream sedan 2015. Susanne kommer närmast från Arrow ECS där hon jobbade som CFO för den svenska verksamheten. Tidigare har Susanne varit entreprenör och egenföretagare. Susanne är utbildad kemiingenjör på Fyrisskolan i Uppsala, därefter har hon studerat redovisning och företagsekonomi. Susanne har genomgått certifierad styrelseutbildning med inriktning noterade bolag genom Styrelseakademin.

Joana Castelar

Chief Marketing Officer

Joana Castelar började arbeta på Waystream 2016 och sitter i ledningsgruppen där hon ansvarar för marknadsföring och kommunikation. Joana har en internationell bakgrund och har arbetat med försäljning och marknadsföring i Portugal, Spanien och Danmark på företag såsom Vestas och Akzo Nobel. Dessutom har hon arbetat som konsult med fokus på ledarskaps- och marknadsfrågor. Joana har en kandidatexamen i företagsekonomi från Universidade do Minho, Portugal, och en magisterexamen i marknadsföring från Universitat de Barcelona. Dessutom har hon fullgjort en diplomutbildning i digital marknadsföring från IHM Business School.

Johan Sandell

Johan Sandell

Chief Technology Officer

Johan Sandell har en bred erfarenhet från IT- och telekommunikationsindustrin i en internationell miljö och har sedan 2000 haft chefs- och ledaruppgifter inom produktledning så väl som inom forskning och utveckling, FoU. Johans bakgrund är både från entreprenörsverksamhet i nystartade företag så som Transmode och Xelerated och från innovationsorganisationer inom stora multinationella organisationer inkluderande Ericsson och GfK. En röd tråd i Johans karriär är en drivkraft att förstå och använda innovativa teknologier på ett affärsdrivet sätt för att adressera verkliga behov.