Ledning

Susanne Torrbacka

Susanne Torrbacka

Tf. VD / Chief Financial Officer

Susanne har arbetat på Waystream sedan 2015. Susanne kommer närmast från Arrow ECS där hon jobbade som CFO för den svenska verksamheten. Tidigare har Susanne varit entreprenör och egenföretagare. Susanne är utbildad kemiingenjör på Fyrisskolan i Uppsala, därefter har hon studerat redovisning och företagsekonomi. Susanne har genomgått certifierad styrelseutbildning med inriktning noterade bolag genom Styrelseakademin.

Äger 500 aktier.

Johan Sandell

Johan Sandell

Chief Technology Officer

Johan Sandell har en bred erfarenhet från IT- och telekommunikationsindustrin i en internationell miljö och har sedan 2000 haft chefs- och ledaruppgifter inom produktledning så väl som inom forskning och utveckling, FoU. Johans bakgrund är både från entreprenörsverksamhet i nystartade företag så som Transmode och Xelerated och från innovationsorganisationer inom stora multinationella organisationer inkluderande Ericsson och GfK. En röd tråd i Johans karriär är en drivkraft att förstå och använda innovativa teknologier på ett affärsdrivet sätt för att adressera verkliga behov.

Inget innehav.

Thomas Mittig

Thomas Mittig

Affärsutveckling och försäljning

Thomas Mittig har mer än 25 år erfarenhet från IT industrin och jobbar på Waystream sedan maj 2017. Tidigare har Thomas jobbat hos bland annat Avaya och Arrow ECS med försäljning och affärsutveckling, likväl som chefsbefattningar på Arrow ECS. Thomas besitter en Bachelor of Business examen inom Marknadsföring och affärsfinansiering från Central Queensland University, samt har lång erfarenhet av kanalförsäljning. En utmärkande faktor i Thomas karriär är hans vilja att hitta och utveckla nya affärsmöjligheter och kunder.

Inget innehav.