Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org. nr 556029-6740, med den auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig för revisionen, är sedan 2012 Bolagets revisor.

Magnus Thorling är medlem i FAR (branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare).

Adressen till revisorn är Box 1403, 183 14 Täby.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig för revisionen, har varit revisor under hela den period som täcks av den historiska finansiella informationen i Prospektet.