Waystreams Styrelse

Matthias Trygg

Matthias Trygg

Styrelsens ordförande

Född 1960

Matthias Trygg har under sin professionella tid arbetat med att omsätta nya metoder och teknik till affärer med nytta/värde för kund. Han har stor erfarenhet från IT&Telekom samt de senaste åren även från segmentet Utbildning. Matthias har varit VD i flertalet bolag bl.a i Lärande i Sverige, Adcore, NetAdmin etc. Vidare har Matthias haft befattningar som Marknadsdirektör inom Motorola koncernen samt Markadschef i VM Data.

Medlem i styrelsen sedan 2019.

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseledamot Laidback Solutions AB
 • Styrelseordförande Gallerbolaget i Sverige AB
 • Styrelseordförande Östgöta Holding AB

Äger 10 000 aktier via Meep Management AB.

Heléne Köhler

Heléne Köhler

 • Ledamot

Född 1969

Styrelseledamot sedan 2015. Heléne är utbildad kemiingenjör på Ebersteinska skolan i Norrköping. Hon har över 25 års erfarenhet från IT-branschen i ledande befattningar, både från stora företag samt som egen företagare. Heléne har genomgått diplomerad styrelseutbildning genom Östsvenska Handelskammaren. 

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseledamot i MH Köhler Invest AB, Infrontit Partner AB och Developing Design Sweden AB

 • Styrelseordförande Flisdjupet AB

 • Ledamot i Länsförsäkringar Östgöta Valberedning.

 • Fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Östgöta.

Innehar 253,573 aktier via MH Köhler Invest AB

Fredrik Grunewald

Ledamot

Född 1955

Fredrik Grunewald har arbetat med affärsutveckling i rollen som interim CFO i bl.a. riskkapitalägda IT-bolag. Vidare har Fredrik haft ett flertal befattningar som CFO och VD i mindre och mellanstora bolag. Fredrik är civilekonom från Handelshögskolan (SSE) och har en fil.kand. med statskunskap som huvudämne.

Medlem i styrelsen sedan 2019

Andra pågående uppdrag

 • Styrelseledamot Cognicon AB
 • Styrelseledamot Fiber Access NP Management Intressenter AB

Äger 29 149 aktier privat och 249 304 aktier genom Fiber Access NP Management Intressenter AB

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg

Ledamot

Född 1982

Fredrik Lundberg som i grunden är civilekonom har en gedigen erfarenhet ifrån IT marknaden med speciell inriktning på marknad och säljledning. Fredrik är idag ansvarig för Digital Acceleration inom Division X på Telia Company och var tidigare ansvarig för Sales och Partner Management inom Telias Division X. Dessförinnan  har Fredrik haft olika ledande sälj och produktlednings befattningar i Telia Company, DGC (nu IP-Only), och Ericsson.

Medlem i styrelsen sedan 2019

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseledamot i LL Design AB

Has 33016 shares.

Johnny Hedlund

Johnny Hedlund

Ledamot

Född 1970

Ledamot sedan 2012. Johnny har en civilingenjörsexamen i datavetenskap från Luleå Universitet. Han var fram till juli 2017 vd för Waystream. Tidigare har Johnny innehaft en rad ledande positioner på ett flertal IT-bolag däribland Allgon, Sony Ericsson och Powerwave Technologies. Johnny är idag VD och styrelseledamot i ACTE Solutions AB.

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseledamot i Fiber Access NP Management Intressenter AB.

 • Styrelseledamot och VD på ACTE Solutions AB.

Som tidigare VD och del av Fiber Access NP Management Intressenter AB är han beroende i förhållande till Waystream och dess huvudägare.

Innehar 16 384 aktier privat och 326 861 aktier genom Fiber Access NP Management Intressenter AB