Waystreams Styrelse

Peter Kopelman

Ordförande

Peter är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare varit verkställande direktör i Cisco Systems Sweden AB, Microsoft Sweden AB, Fujitsu Sweden AB och har arbetat på IBM under 17 år i ett flertal ledande befattningar. Peter har också haft ett flertal styrelseuppdrag däribland på Umeå Universitet (vice ordförande), IT Ledarna (styrelseordförande) och Stockholms Handelskammare (styrelseledamot).

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseledamot i Ragn-Sellföretagen, Aptic, IIS (Internetstiftelsen i Sverige) och Kopelman Consulting AB.

 • Styrelseordförande i Mira Network, Digital Scapes och RSGIT.

 • Ledamot i Styrelsekollegiet.

 

 

Heléne Köhler

Heléne Köhler

Ledamot

Heléne är utbildad kemiingenjör på Ebersteinska skolan i Norrköping. Hon har mer än 25 års erfarenhet från IT-branschen i ledande befattningar, både från stora företag samt som egen företagare. Heléne har genomgått diplomerad styrelseutbildning genom Östsvenska Handelskammaren. 

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseledamot i ED Bygg Sverige AB och MH Köhler Invest AB.

 • Ledamot i Länsförsäkringar Östgöta Valberedning.

 • Fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Östgöta.

Stefan Tegenfalk

Stefan Tegenfalk

Ledamot

Entreprenör som grundat ett flertal företag. 1997 grundade Stefan fiber-till-hemmet-operatören Telecyber, som sedan blev del av Bredbandsbolaget, och 2001 var han med och grundade PacketFront Systems. Stefan deltog också i utköpet av access-divisionen på PacketFront, som sedermera blev Waystream. På Bredbandsbolaget var Stefan VP Product Concepts.

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseordförande i Fiber Access NP Management Intressenter AB.

 • Styrelseledamot i Storytel AB (publ), Omega Film AB samt Steteg AB. 

 

Linda Swärd

Linda Swärd

Ledamot

Linda har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från KTH. Hon har innehaft ett flertal ledande befattningar med fokus på försäljning och partnernätverk på Cisco.

Andra pågående uppdrag:

 • Insynsråd hos SGU (Sveriges geologiska undersökning).

 • Public Sector Director på Microsoft.

Johnny Hedlund

Johnny Hedlund

Ledamot

Johnny har en civilingenjörsexamen i datavetenskap från Luleå Universitet. Han var fram till juli 2017 vd för Waystream. Tidigare har Johnny innehaft en rad ledande positioner på ett flertal IT-bolag däribland Allgon, Sony Ericsson och Powerwave Technologies.

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseledamot i Fiber Access NP Management Intressenter AB.

 • Styrelseledamot och VD på ACTE Solutions AB.

Mats Svärdh

Ledamot

Mats läste teknisk fysik med datainriktning vid Uppsala Universitet. Mats har under sin karriär innehaft en rad nyckelpositioner såsom Global VP Networks and IT Infra på Telia Company, CTO på Vodafone Ireland, Global Director Devices på Vodafone, Director Telecom på Oracle EMEA och Group CTO på Song Networks.