Utdelning och utdelningspolicy

Bolaget har under räkenskapsåren 2013 till 2020 inte genomfört någon utdelning.

Vinstmedel ska i första hand återinvesteras i rörelsen för att möjliggöra en fortsatt affärsutveckling av Koncernen och därigenom skapa omsättnings- och resultattillväxt. Därefter ska styrelsen genomföra en översyn av utdelningspolicyn.

Vid bedömning av framtida utdelnings storlek ska därför hänsyn först tas till att Koncernens utveckling kan ske med finansiell styrka och god handlingsfrihet.