SLOVENIEN
Optisis

Optisis är Sloveniens mest erfarna systemintegratör för FTTH. De tillhandahåller produkter och tjänster inom alla delar av FTTH-utbyggnaden.