Andra kvartalet (1 april – 30 juni) 

Nettoomsättningen ökade med 36% jämfört med samma period föregående år, 19 677 (14 519) tkr.

Rörelseresultat uppgick till 2 449 tkr för perioden jämfört med 904 tkr för samma period föregående år.

Resultat efter skatt uppgick till 1 740 (631) tkr. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 101 (-1 404) tkr.

Resultatet per aktie uppgick till 0,3 (0,1) kr.


Första sex månaderna (1 januari – 30 juni) 

Nettoomsättningen ökade med 39% jämfört med samma period föregående år, 35 711 (25 717) tkr.

Rörelseresultat uppgick till 2 615 tkr för perioden jämfört med 552 tkr för samma period föregående år.

Resultat efter skatt uppgick till 1 754 (230) tkr. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12 156 (874) tkr.

Resultatet per aktie uppgick till 0,3 (0,0) kr.


Waystream Holding ABs VD under första halvåret, Johnny Hedlund, kommenterar:

”Det har utan tvekan varit ett hektiskt första halvår. Vi har gjort många fina affärer och vi känner att det finns ett stort intresse för våra produkter. Det visar om inte annat den ökade omsättningen, för andra kvartalet i rad ökar vi kraftigt mot föregående år och de första 6 månaderna 2017 är bästa halvåret någonsin.”


För mer information, vänligen kontakta: 

Mats Öberg, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 76 881 81 31

Email: mats.oberg@waystream.com 

Susanne Torrbacka, CFO Waystream
Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com 


Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl.08:30 CET.