POLEN
VEMI

VEMI är en distributör för IT-säkerhetssystem som jobbar med att introducera innovativa och konkurrenskraftiga lösningar för den polska marknaden.