SDN och FTTH

 

Vad är SDN

I sin enklaste utformning så kan man säga att genom SDN centrarliserar man kontrollen av ett nätverk. Från den central SDN enheten gör man sedan kopplingar ut i nätet till nätelementen för att hämta information och konfigurera elementen.

SDN ger ett programmerbart nätverk som snabbt och enkelt kan konfigureras för att möta krav från nya kund och nättjänster.

Sedan 2001 har Waystream (tidigare känt som PacketFront Network Products) varit pionjärer inom nätautomation och servicekontroll och vi har idag tiotusentals produkter ute i fält som fungerar enligt detta tankesätt.

Minska kostanderna med SDN-kontrollerade bredbandsnät

SDN är vad man brukar kalla ”game changer”, något som ändrar förutsättningarna, när det gäller hur man hanterar  och provisionerar tjänster i operatörsnäten. De flesta större operatörer tittar nu på hur man kan dra nytta av tekniken för att reducera investerings och manageringskostnader.

För Waystream-baserade nät är det här som sagt inget nytt! Med programvaran BECS från PacketFront Software har detta gjorts sedan 2001. Men med införandet av NetConf i iBOS får Waystreams produkter ett programerbart interface som kan användas av valfritt SDN-verktyg.

Med stödet för SDN kan Waystreams produkter vara en del av en operatörs automatiserade tjänsteprovisioneringprocess som möter dagens högt ställda tekniska krav och samtidigt ger låga driftskostnader.