Broadband Network Gateway (BNG)

Broadband Network Gateways (BNG) är en viktig del av kund-VLAN (C-VLAN) -baserade bredbandsnät men kan också användas i andra nättyper. En BNG gör servicekontroll, till exempel hastighetsbegränsning, paketfiltrering, och prioritering av trafik, för kunder anslutna till nätet. 

Waystreams MPC480 Edge Router och ASR6000 Lager3 switch levererar BNG funktionalitet som möjliggör för operatörerna att bygga upp en smart nätverkslösning som är lätt att managera och som fokuserar på slutanvändarens upplevelse. 

ASR6000 kan leverera distribuerade BNG funktioner, den skalar upp till 576 kunder per switch och möjliggör en placering nära accesspunkten, DSLAM eller annan anslutning. Den kraftfullare MPC480, hanterar upp till 25 000 kunder med multipla tjänster. Detta gör att MPC480 kan hantera större accessnät, antingen i en distribuerad eller centraliserad placering, beroende på nätets storlek.

Accessnät för bredbandstjänster kan byggas på ett antal olika sätt med olika accesstekniker såsom GPON, Punkt-till-punkt, xDSL och till och med trådlösa nät. Genom att använda en BNG från Waystream så är det möjligt att bygga både centraliserade och distribuerade nät och i kombination med MPLS ges möjlighet att skapa backhaul och transporttjänster.

Kund-VLAN (C-VLAN)

I ett C-VLAN tilldelas varje kund ett unikt VLAN för att skapa separation och isolering av trafiken i accessen. Denna isolering bibehålls när trafiken transporteras till en BNG. En BNG kan placeras nära access switcharna i en distribuerad lösning eller den kan placeras centralt i nätet.

Image removed.

I ett centralt nät måste C-VLAN bryggas över access och core för att nå BNG. I vissa typer av nät, exempelvis i stadsnäten, görs detta i Lager 2 men för ett nät med en MPLS-core så stöder Waystream också C-VLAN som är inkapslade i MPLS-pseudo-wires med BNG som en slutpunkt.

Statiska IP-nät

Medan dynamisk tilldelning av IP-adresser oftast är att föredra för bostäders bredbandstjänster, kan det finnas situationer där denna metod inte är tillämplig. Kanske kräver kunden en särskild tjänst alternativt flera kunder i samma VLAN där DHCP tilldelning har inaktiverats. Waystreams BNG tillåter att tjänster tilldelas  till / från en viss IP-adress, oavsett om det har tilldelats via en statisk eller dynamisk konfigurering.

Det är även möjligt att använda RADIUS-baserad auktorisering för statiska IP-adresser (se nedan) som ger operatörer maximal flexibilitet och förenklad managering när man behöver ändra och uppdatera serviceparametrar från deras kunddatabas.

Tjänstestyrning

Waystreams BNG stöder omfattande klassificeringsregler för att identifiera den trafik som skall påverkas av reglerna. Tjänsteregler inkluderar paketfiltrering, hastighetsbegränsning (med hjälp av olika tekniker som policing och shaping), prioritering mm.

Tjänster kan appliceras på ett fysiskt eller logiskt gränssnitt (t.ex. på C-VLAN) och kan också tilldelas till ett prefix eller en individuell enhet hos kunden.

MPC480 stöder IPv4 / IPv6 routing och MPLS, vilket möjliggör en hög grad av flexibilitet för transport av servicetrafik. C-VLAN kan tas emot som bryggade tthernet frames samt genom MPLS inkapsling, detta innebär också att MPC480 kan leverera kundtrafik i ett MPLS core-nät till exempel som en del av en MPLS VPN eller pseudo-wire.

Dessa egenskaper i kombination skapar marknadsledande flexibilitet för tjänsteleverantörer att definiera och implementera sina tjänster.

RADIUS-styrda tjänster

Waystreams BNG är utformad så att konfigurationen av tjänster antingen sker genom CLI eller via RADIUS. Med hjälp av RADIUS används en central databas för att dynamiskt ställa in och uppdatera hastighetsbegränsning och andra viktiga parametrar för enskilda kunder, snabbt och enkelt, och ger också statistik per tjänst samt underlag för fakturering då kund har en tjänst som faktureras beroende på utnyttjad volym.

Lösningen använder så kallade tjänstemallarl - en uppsättning av förkonfigurerade kommandon som används för att initiera en tjänst åt en kund. Nyckelparametrar kan styras av RADIUS och det ramverk som är inbyggd i Waystream  BNG ger möjlighet till en stor mängd olika anpassningar, allt för att tillåta maximal RADIUS-kontroll av olika konfigurations- och tjänstealternativ.