Anpassa dina investeringar efter behov

Pay-as-you-grow-modellen har två grundstenar. Den första syftar till att minimera kapitalet (CAPEX) du binder i ditt nätverk. Den andra är paketering av licenser knutna direkt till intäkter från tjänster, så att licensavgifterna matchar precis det antal funktionslicenser du behöver för att skapa tjänsten du sålt – varken mer eller mindre.

Edgeroutrar används i många roller i moderna nätverk. MPC480 är inget undantag. Mångsidighet. Flexibilitet. Hög prestanda. Men MPC480 kommer med lite extra.

I motsats till traditionella Edgeroutrar på marknaden idag har MPC480 kostnadseffektiv hårdvara utan att göra avkall på kvaliteten. Den initiala investeringen hålls minimal så att nätverksoperatörer kan växa sina nätverk, bygga ut sitt täckningsområde och bygga en mer distribuerad och redundant arkitektur.

Grundfunktionerna inkluderar full IP-routing, switching och MPLS. Vårt operativsystem iBOS är baserat på 15-års erfarenhet av verklig utrullning och är därför ett stabilt och pålitligt operativsystem som fungerar i varje situation du kan förvänta dig; iBOS erbjuder ett kommandogränssnitt (CLI) enligt industristandard, funktioner för hantering och integration i nätverket, men också innovativa funktioner för kvalitetskontroll, felsökning och drift.

När du aktiverar tjänster, som VPN över Lager 2, VPN över Lager 3, Broadband Network Gateway (BNG) för hushåll och företag, får du fördelen av användarvänligheten i iBOS. Återigen: Licensmodellen för iBOS är knuten till leverans av tjänster.

Modellen är enkel. För närvarande finns det fyra licenser kopplade till följande tjänstetyper:

  • VRF för Lager 3 VPN tjänster
  • Brygginstans för Lager 2 VPLS tjänster*
  • Virtuella kundgränssnitt för BNG-tjänster till hem eller företag
  • Hastighetsbegränsade VLAN eller ”pseudo-wire” för Lager 2 VPWS (”E-line”) tjänster

Licenserna kan köpas per tjänsteinstans, vilket betyder att du aldrig behöver beställa fler än du använder.

Dessutom visar jämförelser att Waystreams Pay-as-you-grow-modell låter dig skala upp ditt nätverk till en ansenlig storlek utan att det för den skull blir dyrare än traditionella lösningar där du betalar allt i förskott. Med MPC480 betalar du mindre för en högkvalitativ, fullfunktionell Edgerouterlösning och du betalar bara i takt med hur ditt nätverk växer. Ur ett investeringsperspektiv (CAPEX) blir det inte bättre än så!

MPC480 är ett chassibaserat system med ett antal optioner av linjekort. För att ge en ide om hur MPC480 står sig i jämförelse med andra lösningar, se exemplen nedan.

MPC som BNG

Image removed.

 

I det här exemplet jämförs MPC480 med en nordamerikansk leverantör. Den totala investeringen för en BNG-lösning visas i spannet 2 000 – 16 000 kunder. Den initiala investeringen för MPC480 är mindre än hälften jämfört med den andra lösningen och den kvarstår som mer kostnadseffektiv även när nätverket växer till 16 000 användare kopplade till en enda BNG.

MPC480 som L3VPN PE router

Image removed.

 

I det här exemplet jämförs en MPC480 mot en nordamerikansk leverantör i en installation av 8x10Gbit/s portar för att koppla företagskunder till ett set av VRF:er för VPN-tjänster på Lager 3. Då VRF:ernas routingtabeller kan variera i storlek antas att minst 1 miljon IP-rötter krävs för att hantera stora kunders routingtabeller. Grafen visar marknadspris för en MPC480 med 8, 16, 32 och 64 VRF:er i jämförelse med den andra lösningen.

Här är ett annat exempel som jämför en annan nordamerikansk leverantör när man skalar antalet VRF:er från 5 till 150 (Observera att grafen inte är linjär).

Köp din MPC480

Vårt erfarna försäljningsteam assisterar dig gärna för att åstadkomma bästa möjliga investering baserat på dina specifika behov.

Vill du veta mer om MPC480, vänligen kontakta sales@waystream.com.