Nyemission

2019-08-30

Waystream publicerar härmed informationsmemorandum med anledning av Bolagets nyemission av aktier med företräde för Bolagets aktieägare. Nyemissionen syftar till att ge Waystreams nylanserade produktportfölj en skjuts i befintliga och nya marknader och marknadssegment.

Teckningstiden pågår mellan den 3 september och den 17 september 2019. Emissionen omfattar vid full teckning högst 2 042 586 nya aktier till en kurs om 3,14 SEK per aktie och kan inbringa bolaget cirka 6 400 000 SEK före avdrag för emissionskostnader. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 204 258 SEK.

Anmälningssedeln kommer finnas tillgänglig på denna sida från tisdag den 3:e september.