Energi Fyns fortsatta expansion ger Wasytream nya affärer

Waystream, som utvecklar och säljer fiberbaserad bredbandsutrustning, har via sin partner i Danmark fått ytterligare en order från Energi Fyn Bredbånd. Orderns värde uppgår till cirka 2 MSEK. 

Accessutrustningen, bestående av switchmodell  ASR6000 och tillhörande optiska moduler, levereras omgående och ska användas till utbyggnad av danska Energi Fyn Bredbånds bredbandsnätverk. 

Fibernät är den snabbast växande bredbandsteknologin i Danmark, och sedan 2013 har det totala antalet bredbandsabonnenter via fiber stigit med nästan 25 % i landet.

– Vi är såklart mycket glada över Energi Fyn Bredbånds fortsatta förtroende. Vi har löpande levererat accessutrustning till dem i takt med att de byggt ut sitt fiberbaserade nätverk för anslutning av danska konsumenter. Den danska marknaden fortsätter växa snabbt precis som i övriga Europa, säger Susanne Torrbacka, tf VD på Waystream. 

Under de kommande åren förväntas marknaden för fiber att fördubblas i Europa och fjolårets 31 miljoner anslutningar förväntas bli upp emot 62 miljoner inom 4 år. Det innebär att drygt 20 % av Europas hushåll förväntas vara anslutna till fibernät år 2020.

För mer information, vänligen kontakta: 

Susanne Torrbacka, tf VD Waystream 

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com 

Om Waystream 

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399