Pite Energi ger Waystream fortsatt förtroende

Pite Energi har tecknat ett ramavtal för uppgradering av sitt 100Mbit/s fibernät till gigabit med produkter från Waystream. Avtalet är värt upp till ca 5 miljoner.

Uppgraderingen kommer att ske under en treårsperiod där Pite Energi successivt uppgraderar sina 100Mbit/s access-switchar för att möjliggöra gigabittjänster i hela nätet. Bytet sker från en äldre generation Waystream-produkter till Waystream’s senaste generation ASR6000. 

Waystreams ASR6000 är unik på den svenska marknaden som den enda switch som är anpassad för den svenska lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik som infördes 2017 och är byggd för att leverera robusta och snabba fiberaccesser.

-    Konkurrensen på marknaden är hård och vi är stolta över att Pite Energi valt Waystream och Netnordic Solutions AB för att uppgradera det befintliga nätet, säger Susanne Torrbacka, tf VD Waystream. 

Ramordern innefattar en option om uppgradering av 6000 portar i flerbostadshus.

För mer information, vänligen kontakta: 

Susanne Torrbacka, tf VD Waystream
Mobil: +46 (0) 70 553 20 20
Email: susanne.torrbacka@waystream.com 

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.