Waystream vinner två nya affärer till ett sammanlagt värde om 3,8 MSEK

Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har tagit hem två nya ordrar avseende accessutrustning.Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 3,8 miljoner kronor och utrustningen kommer att levereras till kunder i Danmark och Sverige.  

I Sverige är det den befintliga kunden Öresundskraft AB som valt att använda Waystreams ASR6000, en lager 3 Gigabit ethernet accessswitch, för nybyggnationen av fibernät. Waystream har gjort affären via sin partner NetNordic AB och accessutrustningen kommer att skeppas under februari månad.

I Danmark har Fibia, som är en av Danmarks största leverantörer av bredband via fiber, via Waystreams danska partner Conscia A/S också valt Waystreams ASR6000. Accessutrustningen ska användas för uppgradering från FastEthernet till Gigabit-hastighet, vilket innebär att man byter ut ett antal av Waystreams ASR5000 till den senaste generationen, ASR6000. Accessutrustningen till Fibia levereras under februari.

– Det är glädjande att se att både Fibia och Öresundskraft ger oss utökat förtroende och satsar stort på utbyggnad respektive uppgradering med vår utrustning. Med våra produkter får de ett framtidssäkert, avancerat och robust nätverk, men som samtidigt sätter slutanvändarens upplevelse i fokus, säger Johnny Hedlund, vd på Waystream.

Fibernät är den snabbast växande bredbandsteknologin i såväl Sverige som Danmark. Enligt PTS rapport ”Svensk Telekommarknad första halvåret 2016” ökade antalet abonnemang via fiber i Sverige med 17 procent, vilket motsvarar 262 000 abonnemang. Totalt vid halvårsskiftet uppgick antalet abonnemang via fiber till 1,8 miljoner. Enligt danska Energistyrelsens rapport Telestatistik – Første halvår 2016 ökade det totala antalet bredbandsabonnenter via fiber i Danmark med 15,4 procent från halvårsskiftet 2015 till halvårsskiftet 2016, vilket motsvarar cirka 65 000 nya fiberabonnenter. Totala antalet fiberabonnenter vid halvårsskiftet 2016 var cirka 485 000.

För mer information, vänligen kontakta:

Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 08:30 CET.