Vd-brev december 2016: December – den hektiska månaden!

Hej,

Det är mycket som ska avslutas och hinnas med innan det nya året. Det är alltid skönt att starta det nya året med ett ”rent skrivbord”. Att hösten har varit hektisk har visat sig bland annat genom de stora ordrar som vi fått in nu under slutet av året. Nu i december kunde vi meddela att vi fått tre ordrar till ett sammanlagt värde av 8-10 miljoner från våra befintliga kunder här i Sverige.

Det är förstås väldigt glädjande att våra kunder har ett stort förtroende för oss och vi är stolta över våra långa och stabila kundrelationer. Grunden till detta är förstås våra produkter, deras funktionalitet och prestanda, men också för att vi i vår utveckling av dessa haft devisen ”Because end users matters”.

Våra kunder är ofta kommunalt ägda stadsnät som vill erbjuda sin invånare snabbt och bra bredband. Ytterligare en viktig komponent för dessa kunder är att deras slutkunder ska bli nöjda, deras mål är att erbjuda öppna bredband där invånarna ska kunna välja de tjänsteleverantörer de vill samtidigt som det ska vara användarvänligt. Och våra produkter svarar mot just detta!

Vi har under hösten vässat vår försäljningsorganisation, bland annat har vi etablerat oss i DACH-regionen. Med en mer fokuserad organisation, som nu börjar falla på plats, känner vi att vi står väl rustade för ta vara på den uppenbara trend som vi ser över stora delar av Europa. Vi har tidigare pratat om EUs Digitala Agenda vars målsättning är att 50 procent av alla hushåll inom EU ska ha en uppkoppling om minst 30 Mbit/s vilket borgar för att det kommer att ske stora utbyggnader framöver. I Europa förväntas marknaden för fiber att fördubblas under kommande tre år. Beräkningar visar att antalet anslutningar till fibernät kommer uppgå till cirka 62 miljoner, vilket motsvarar drygt 20 % av Europas hushåll, år 2019. 2017 har alltså potential att bli ett spännande år!

Slutligen vill jag vara önska alla en God jul och ett Gott nytt år!

Johnny Hedlund, vd


För mer information, vänligen kontakta: 

Johnny Hedlund, VD Waystream 
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29 
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream 
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.