Waystreams produkter certifierade för säker kundanslutning

Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, är den andra leverantören i världen vars accessutrustning för fiberbaserade bredbandsnät är certifierade enligt den senaste SKA-standarden för säker kundanslutning, från Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF).

SSNFs tuffa krav ställs för att garantera integriteten och säkerheten för kunder anslutna till fiberbaserade bredbandsnät och är en viktig kvalitetsmarkering på att nätet byggts rätt. Waystreams produkter ASR6000 och MS4000, som nu är certifierade enligt den senaste standarden, används i många svenska stadsnät.

– Waystream har alltid haft högsta fokus på säkerhet och integritet för de kunder som ansluts till Internet via våra accessprodukter. Detta gäller såväl våra befintliga accessprodukter som tidigare generationer och en av våra första innovationer är utvecklad med just detta i åtanke. Att vi nu fått formell bekräftelse på att våra produkter uppfyller SSNFs högt ställda krav är naturligtvis glädjande, säger Fredrik Nyman, produktchef på Waystream.

Waystreams produktserier ASR6000 och MS4000 är framtagna för anslutning av företag och privatpersoner till Internet. Unika funktioner för kvalitetsmätning, förenklad drift och inte minst flexibilitet i att skapa de tjänster som marknaden efterfrågar har gjort produkterna populära bland operatörer som bygger fibernät. SKA-certifieringen innebär att produkterna bevisat har de tekniska egenskaper som krävs för att hålla kundernas trafik isolerad och för att motstå olika typer av attacker som försöker utnyttja kryphål i tekniken.

– Säkerhet och integritet på internet är viktiga frågor idag. Senaste tidens händelser i Sverige med attentat mot master och flygtrafik som satts ur spel har visat på stor sårbarhet. Waystream och våra kunder tar sitt ansvar för att leverera säkra infrastrukturlösningar för moderna tjänster genom att jobba med teknik som ger hög tillgänglighet men också en effektiv drift av näten, avslutar Fredrik Nyman.

För mer information, vänligen kontakta:

Johnny Hedlund, VD Waystream

Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29

Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.