Waystream reviderar ner sin tillväxtprognos och omformar säljorganisationen

Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, stöper om sin säljorganisation. I och med omorganisationen kommer alla säljare att rapportera direkt till VD Johnny Hedlund. Omorganisationen är en följd av att bolaget reviderar sin tillväxtprognos för året. 

Sedan tidigare har Waystream kommunicerat att bolaget dragit sig tillbaka från Ryssland och Polen där sälj- och marknadsförutsättningarna gradvis försämrats under året. Istället har bolaget valt att flytta fokus till DACH-regionen, det vill säga Tyskland, Österrike och Schweiz, där man bedömer att det finns en större tillväxtpotential. Under hösten har Waystream till exempel tillsatt Ulrich Hammerschmidt som landschef för regionen som ett komplement till lokala distributörer, för att kunna bearbeta marknaden på ett bättre och effektivare sätt.

Omorganisationen är ett resultat av att bolaget inte når upp till det tillväxtmål på  20% år över år som tidigare kommunicerats. Waystream förväntar sig dock att fjärde och sista kvartalet uppvisar en ökning närmare 20% jämfört med samma period föregående år.

I samband med omorganisationen upphör den befattning Peter Hagberg haft som internationell försäljningschef och medlem i ledningsgruppen och Peter Hagberg väljer därför att lämna företaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2016 kl. 16:00 CET.